učivo

Týden od 14. 17 do 18. 12.
Čj - opakujeme stále vyjmenovaná slova po B. L. M /na procvičení můžete použít stranku on line cvičení v Classroomu Čj/
    - dokončíme pracovní sešit 1. díl
     - učebnice do str 53
    - písanka str 24 - 25
    - čítanka str 72 - 75

M - opakujeme násobilku, +. - do 100, zaokrouhlování na desítky
    - zkoušíme počítat pod sebou zatím bez přechodu přes 10

Prv - Vánoce a tradice
      - pracovní sešit str 27 a 28 /opakování/

Aj - slovíčka do slovníčku a spellingu - guess, taller, shorter, older, younger, fatter, thinner, smaller, bigger, than
    - učebnice str 26
    - pracovní sešit str 31 - 33
   

Týden od 7. do 11. 12.
Čj - procvičujeme vyjmenová slova po B, L a M
     - učebnice str 49 - 51
     - pracovní sešit str 38 - 39
     -  písanka str 22 - 23
     - čítanka str 61 - 65

M - procvičujeme + a - do 100
   - geometrie - přímka, úsečka - rýsujeme. opakujeme

Prv - učebnice str 29 - 32
      - pracovní sešit str 25 - 28

Aj - spojui obě skupiny
    - dokončení lekce 3
    - lekce 4 - at the ZOO - přídavná jména - dangerous, friendly. funny + thy are, they aren´t
    - učebnice str 24 - 25
    - pracovní sešit str 29 - 31


Pátek 4.12.
Aj - Štěrbová
- anagramy - jídlo
- uč. str. 20 - Healthy cooking
- nová slovíčka ze str. 20 do Vocabulary + procvičení
- d.ú. - v pondělí test na jídlo + like

Středa 2.12.
Aj - Štěrbová  
- opakování always/sometimes/never ve větách
- prac. str.26/1, 2
- prac. list na always/sometimes/never
- d.ú. - prac. list - order words

Úterý 1.12.
Aj - Štěrbová 
- opakování breakfast/lunch/dinner
- prac. str.23/3
- nové učivo - always, sometimes, never - zápis do Vocabulary a procvičení
- do Englishe zápis - I always/sometimes/never have bread/rice/pizza for breakfast/lunch/dinner. 
                            He/she I always/sometimes/never have bread/rice/pizza for breakfast/lunch/dinner. 
- d.ú. - prac. str. 23/4


Pondělí 30.11.
Aj - Štěrbová - opakování učiva z distančního vzdělávání - 1. a 2. lekce Happy Street 2 

Pátek 27. 11.
ČJ - Meet - vyjmenová slova po M
               - pracovní sešit str str 35, cv 1, 2

M - Meet - rovnoběžky a různoběžky
              - úsečka, prac sešit str 42, cv 1 a 2

AJ- Rosenkrancová - Meet - opakujeme čas, příslovce always, sometimes a never
                                       - učebnice str 21 přečteme               

Čtvrtek 26. 11.
ČJ - Meet - opakujeme v. slova po b a l
               - vyjmenovaná slova po M, učebnice str 46
     - samostatně - úkoly v Classroomu

M - Meet - opakujeme násobilku, +.- do 100
              - pracovní sešit str 32, cv 4, 9, 14

Prv- Meet - objem, pracovní sešit str 23
     - samostatně - test hodiny - Classroom

Čtení - čítanka str 52 - 53

Středa 25. 11.
ČJ - Meet - opakujeme v. slova po b a l
               - pracovní sešit str 34, cv 1 - 4
    - samostatně - úkol v Classroomu

Prv - Meet - stále určujeme čtvrt, půl, tři čtvrtě a celá
      - samostatně - úkol v Classroomu

AJ - Rosenkrancová - Meet - opakujeme - healthy food + spelling
                                        -příslovce always, sometimes, never
                              - samostatně - vocabulary a spellingÚterý 24.11.
ČJ - Meet - pracovní sešit str 33, cv 3 a 4
               - učebnice str 45, cv 1, 2, 3 a 4
       samostatně - úkol v Classroomu

M - Meet - učebnice str 45
              - hodiny - učebnice str 52 a 53
    - samostatně - úkol v Classroomu

Čtení, psaní - písanka str 20
                  - čítanka str 48 - 50        

Pondělí 23. 11.
ČJ - Meet - učebnice str 43, cv 5
               - učebnice str 44, cv 1, 2 a 3
      samostatně  - úkol v Classroomu

M - Meet - pracovní sešit str 32, cv 3, 8 a 13
    - samostatně - úkol v Classroomu

Prv - Meet - učebnice str 25
                - určujeme čas - čtvrt, půl, tři čtvrtě a celá - zatím
      - samostatně - úkol v Classroomu

Čtení - čítanka str 46 a 47

Pátek 20. 11.
AJ - Rosenkrancová - Meet - opakujeme in the restaurant
                                        - učebnice str 20 nová slovíčka jídlo
                                        - pracovní sešit str 25, cv 1
                             - samostatně - slovíčka a spelling zadaná v Classroomu

ČJ - Meet- pracovní sešit str 32, cv 3, 4, 5
    - samostatně - kontrola v classroomu, zda něco nechybí

M - Meet - rovnoběžky a různoběžky
              - pracovní sešit str 41 - dokončíme
    - samostatně - kontrola v classroomu, zda něco nechybí

Čtvrtek 19. 11.
ČJ - Meet - vyjm. slova po B a L - krátký diktát
               - učebnice str 43, cv 1 - 5
     - samostatně - úkol v Classroomu

M - Meet - opakujeme násobilku 
              -  + a - do 100 s přechodem přes 10
               - učebnice str 44, cv 5 - 8
    - samostatně - úkol v Classroomu

Prv - Meet - opakujeme hmotnost
               - učebnice str 25 - čas

Čtení, psaní - čítanka str 43 a 44
                  - písanka str 19

Středa 18.11.
AJ - Rosenkrancová - Meet - opakujeme hláskování
                                        - učebnice str 19 - bar menu + další možnosti jídla a pití
                                        - poslech a čtení rozhovoru v učebnici
                                        - dialog - v restauraci
                              - samostatně - vocabulary a spelling zadaný v Classroomu

ČJ - Meet - vyjmenovaná slova po L
               - pracovní sešit str 30, cv 3 a 4
               - učebnice str 41 cv 5
               - učebnice str 42 cv 1, 2, 3
     - samostatně - pracovní sešit str 31, cv 1, 2, 3 

M - samostatně úkol zadaný v Classroomu

Prv - samostatně úkol zadaný v Classroomu


Pátek 13. 11.
ČJ - Meet - vyjm. slova po L
               - učebnice str 41, cv 1, 2, 3, 5
       samostatně - úkol na Classroomu

M - Meet - pracujeme s kopií, prosím o vytištění
              - různoběžky - pracovní sešit str 41, cv 1 - 6

AJ - Meet - Rosenkrancová - opakování času
                                        - kopie- prosím o vytištění
                                        - pracovní sešit str 23
      samostatně - na Classroomu bude zadaný test na určování času

Čtvrtek 12. 11.
ČJ - Meet - zkoušíme zapamatovat si řadu vyjm. slov po L
              - učebnice str 40, cv 2
              - prac. sešit str 29, cv 1, 2, 3 a 4
      samostatně  - úkol v classroomu

M -  Meet - pracovní sešit str 31, cv 12 - 16
               - sčítání a odčítání do sta - příklady typu 65 - 21, 76 - 53
               - učebnice str 43, cv 1, 2, 3, 4
       samostatně - úkol v Classroomu

Prv- Meet - hmotnost - učebnice str 24
       samostatně - úkol v Classroomu

Čtení, psaní - samostatně - legenda o sv. Martinovi, děti se podívají na video, přečtou si legendu a odpoví na otázky


Středa 11. 11.
AJ - Meet - procvičíme čas- celá hodina a půl
               - pracovní sešit str 22 celá
       Samostatně  - úkol classroom

ČJ - Meet - opakujeme vyjm. slova po B
              - naučíme se jen řadu vyjm. slov po L
       samostatně - úkol zadaný v Classroomu

M - samostatně - pracovní sešit str 31, cv 5, 10 a 11Úterý 10. 11.
ČJ - Meet - opakujeme vyjm. slova po B
               - pracovní sešit str 27 - rámeček se slovy s i po B u cv 1
               - učebnice str 38, cv 1, 2, 3, 4
       samostatně - úkol v PS zadaný na Classroomu

M - Meet - pracovní sešit str 30, cv 1, 2, 3, 4, str 31, cv 4, 9
      samostatně- úkol v PS zadaný na Classroomu

Prv - Meet - pracovní sešit str 20
        samostatně - dobrovolné sestrojení teploměru, mohou jen zhlédnout přiložené video 
        

Pondělí 9. 11.
ČJ - Meet-  opakujeme všechna slova vyjmenovaná po B
                - učebnice str 37, cv 4
                - učebnice str 38, cv 1, 2
                - pracovní sešit str 27, cv 1, 2
       Samostatně - kopie v Classroomu

M - Meet - prosím o vytištění zaslané kopie, budeme s ní pracovat v hodině
     Samostatně - sloupečky v Classroomu

Prv - Meet - učebnice str 23
                - pracovní sešit str 20

Čtení, psaní - samostatně  - čítanka str 39 - 41
                                       - písanka str 18


Pátek 6. 11.
ČJ - Meet - slova kobyla, býk, Přibyslav a jim slova příbuzná
               - učebnice str 37, cv 1, 2, 3, 
       samostatně - úkol na Classroomu

M - měj nachystané pravítko a ořezanou tužku na rýsování
      Meet - učebnice str 112 a 113
              - pracovní sešit str 39, cv 1 - 5, str  40, cv 1 - 4
       Samostatně - úkoly na Classroomu

AJ - Rosenkrancová - Meet - začneme se učit určování hodin
                                        - učebnice str 18
                                Samostatně - úkoly na Classroomu a testík

Čtvrtek 5. 11.
Čj - Meet - slova obyčej, bystrý a bylina a jim slova příbuzná
              - učebnice str 36 - celá
              - pracovní sešit str 27 cv 1 a 2
     samostatně - úkoly na kopii v Classroomu

M - Meet - násobení 9 
              - učebnice str 41 celá
              - pracovní sešit str 29, cv 1, 2, 3, 5
      samostatně  - příklady na násobení 9 na kopii v Classroomu

Prv - Meet - pracovní sešit str 19

Čtení, psaní - písanka str 17 - celá strana - napiš
                  - čítanka str 36 a 37 - přečíst si a odpovědět na otázky pod textem

Středa 4. 11.
ČJ - Meet - procvičujeme vyjm. a jim příbuzná  slova po b - být, bydlet, obyvatel, byt, přidáme příbytek, nábytek a dobytek
               - učebnice str 35 celá, prac. sešit str 26 - celá strana
    - samostatně - úkol zadaný v classroomu - kopie

M - Meet - budeme pracovat s poslanou kopií, vytiskněte prosím dětem
              - pracovní sešit str 31 cv 3 a 6

Prv - Meet - učebnice str 21 a 22Úterý 3. 11.
Aj Rosenkrancová - opakujeme slovní zásobu potraviny, užití some a any v kladných větách
                           - vypracujeme kopie - mají na Classroomu k vytištění na zítřejší hodinu
                           - pracovní sešit str 21

ČJ Meet - učebnice str 34, cv 4, 5 a 6
            - pracovní sešit str 25, cv 3
            - pracovní sešit str 26, cv 4 a 5
    samostatně - úkol zadaný na classroomu

M - Meet - procvičujeme násobky 8
              - pracovní sešit str 27, cv 1, 2 4 
              - pracovní sešit str 28, cv 2, 3
   - samostatně - pracovní sešit str 28, cv 1 a 5

Pondělí 2. 11.
ČJ Meet - opakujeme slova příbuzná se slovem být
            - učebnice str 33, cv 8 a 9
            - učebnice str 34 cv 1, 2 a 3
            - pracovní sešit str 25, cv 1 a 2
    Samostatně - zadaný přepis v Classroomu

M - Meet - pracovní sešit str 31, cv 1, 2, 6, 7
             - učebnice str 39 - vyvodíme násobky 8
             - učebnice str 39, cv 2 a 3
      Samostatně - úkol zadaný v Classroomu

Prv - pracovní sešit str 18

Čtení, psaní - čítanka str 35 - přečti si text a odpověz si na otázky pod textem
                  - písanka str 16 - napiš celou stranu
Pátek 23. 10.
ČJ -Meet - Učebnice str 33 cv 5
              - učebnice str 33 cv 6 a 7
       samostatně - pracovní sešit str 25 cv 4 a 5
M - Meet - pracovní sešit str 37, cv 2, 4 a 5
                pracovní sešit str  38, cv 1, 2, 5
        Samostatně - dokonči str 38 v pracovním sešitě

AJ - Rosenkrancová - zopakujeme slovíčka ze str 17 v učebnici
                              - pracovní sešit str 20
                              - vytiskni si na Meet kopie vložené v Classroomu AJ - shopping list, some X any

Čtvrtek 22. 10.
ČJ - Meet - zopakuj si řadu vyjmenovaných slov
                 pracovní sešit str 23, cv 2
                 učebnice str 32, cv 1, 2, 3, 4

      Samostatněpracovní sešit str 24 cv 1, 2 a 3 - dodělej, vyfoť a pošli ke kontrole
M - Meet - učebnice str 38, cv 4, 5, 6 a 7
              - procvičíme násobilku

      Samostatně - pracovní sešit str 26 - dodělej, vyfoť a pošli 
                      - vypracuj přiložený soubor sloupeček, vyfoť a pošli ke kontrole, můžeš pracovat přímo v dokumentu.
Prv - Meet - zopakujeme užitkové plodiny
          - společně vyplníme prac. sešit str 17

Čtení, psaní - přečti a zodpověz si otázky v čítance str 32 a 33
                   - vyplň str 15 v písance 

Středa 21. 10. 
M - Meet
    - odříkej si násobky 7
    - učebnice str 37 cv 3 - ústně společně
    - pracovní sešit str 25 - dokončíme stranu
    - Pracovní sešit str 26, cv 1, 2, 3

     - samostatná práce doma beze mě - kopie M 21. 10. - vypočítej a pošli přes Classroom ke kontrole

Čj - Meet
    - odříkej si řadu vyjmenovaných slov po B
    - učebnice str 31 - na Meetu si vysvětlíme významy slov, tvoříme věty s vyjmenovanými slovy
    - Učebnice str 31, cv 2 
    - pracovní sešit str 23, cv 1

        - samostatná práce - kopie ČJ 21. 10. - vypracuj a pošli přes Classroom

Prv - udělej si testík na zeleninu, pošli ke kontrole
      - učebnice str 19 - přečti si o užitkových plodinách
 

Úterý 20. 10.
Aj - jen moje skupina Meet v 8.00

Čj - učebnice str 30, cv 1, 2 - nedělejte dopředu. Zvládneme něco společně
    - pracovní sešit str 23, cv 1 a 2 nahoře - pošli vypracované ke kontrole

M - učebnice str 37, cv 3 - projdi si a vypočítej příklady ústně
    - pracovní sešit str 25, cv 3 a 4 - pošli vypracované ke kontrole

Prv - Meet

Písanka - str 14

Pondělí 19. 10.
ČJ - společně na meetu uděláme str 29 v učebnici
    - pracovní sešit začneme na str 22, co nestihneme, dodělejte doma a pošlete mi ke kontrole
    - kopie ČJ 19. 10. - nejprve doplň a pak přepiš do sešitu - pošli ke kontrole

M - na Meetu budeme pracovat  s kopií M 19. 10. Nic dopředu nedělejte.
    - naučte se odříkat řadu násobků 7
    - učebnice str 37

Prv - kopie Prv 19. 10. - udělej dle zadání a pošli ke kontrole
        Učebnice str 18 - dělení zeleniny, nastuduj si
     
Čtení - přečti si básničky na str 30, 31 v čítancePátek 16. 10.
Čj - kopie ČJ 16. 10. - vymysli ve cvičení 1 co nejvíce slov ze zadaných slabik, v sekci b označ u utvořrných slov samohlásky a souhlásky
    - pracovní sešit str 21, cv 1, 2, 3

M - pracovní sešit str 35 cv 1, 2, 5 a 6, pokud budeš chtít, můžeš si okopírovat, nastříhat a zkusit origami ze cv 3
    - pracovní sešit str 36, cv 1 a 2

AJ - skupinka p. uč. Štěrbové má online výuku
     - moje skupinka je napřed,mají tedy volno

Moc se omlouvám, ale nejsem ještě ve stavu vést hodiny.Horečka mě úplně dostala. Těším se na děti v pondělí, dle rozvrhu. Dostanou opět pozvánku do mailu. 
   

Čtvrtek 15.10.
Čj - učebnice str 28 cv 2 -doplň slova z nabídky do básničky. Najdeš v ní slova příbuzná?
    - zopakuj si jak dělíme hlásky - samohlásky, souhlásky, jak je značíme
    - učebnice str 29, cv 4 - přepiš do sešitu, podtrhni žlutou dvě slova se slabikotvornou hláskou, vyber si 5 slov, rozděl    je na slabiky a označ v nich samohlásky a souhlásky

M - učebnice str 36, cv 5 - najdi oba činitele a napiš do sešitu, př 48 = 8 x 6
   - učebnice str 36, cv 7 napiš a vypočítej do sešitu
   - přečti si slovní úlohy 8 a 9 zkus vypočítat /stačí ústně/

Prv - učebnice str 17, přečti si o ovoci, vzpomeň si na 2. třídu
       - pracovní sešit str 15

Středa 14. 10.
M - zopakujeme násobilku 6, vyjmenujte si  násobky šesti.
    - sloupečky viz kopie M 14. 10.
    - pracovní sešit str 24 - celá

ČJ - do sešitu vymysli 3 příbuzná slova ke slovům učit, doprava /silniční/, pletení /svetru/, kov
    - učebnice str 27/cv1
    - pracovní sešit str 20/cv1 nahoře

Aj - Rosenkrancová - test - kopie Aj 14. 10.
                            - učebnice str 16 - přečíst si příběh, do spellingu a vocabulary napsat slovíčka - an apple, cereal,a banana, an orange,                                             grapes, a pear, milk
                            - slovíčka se naučit
Prv - zopakovat si rostliny, stromy, houby, testík dodám večer do mailu

Týden od 12.10. do 16. 10.
ČJ - začínáme slova příbuzná, stavba slova a kořen slova. Nejdůležitější pro vyjmenovaná slova je pochopení příbuzných slov. Trénujte prosím i doma.
    - učebnice str 26 - 29
    - pracovní sešit str 19 - 22
    - čítanka str 28 - 31
    - písanka str 13 - 14

M - stále násobilka 2 - 5, 10, tento týden přidáme i 6
    - učebnice str 34 - 36
    - PS str 24, str 35 a 36
    - ve čtvrtek budeme mívat geometrii  /pravítko a ořezanou tužku s sebou/

Prv - živá příroda - dělení, rostliny a houby - ve středu krátký test
      - učebnice str 16 - 18
      - PS str 14 - 16

Aj - Rosenkrancová - dokončíme lekci 2, ve středu test na lekci 2 / čísla, rodina,  has got, hasn´t got/
                             -učebnice str 13 - 16
                             - PS str 16 - 19

Aj - Štěrbová - pondělí
- nové učivo - čísla 10-100
- zapsáno do Vocabulary
- procvičeno - uč. str. 10 - dveře
- d.ú. - čísla 10-100 do Spellingu + trénovat na pexesu

Aj - Štěrbová - úterý
- opakování čísel 1-100 - 2 prac. listy
- do sešitu English - přehled čísel 1-100
- důraz na rozdíl 13 x 30, 14 x 40, ...
- prac. str. 12/1
- uč. str. 10 - píseň
- do Vocabulary - nová slovíčka z písně 


Týden od 5.10. do 9. 10.
Čj - významy slov, trénujeme i slova příbuzná
    - učebnice str 22 - 25
    - pracovní sešit str 15 - 18
    - čítanka str 25 - 27
    - písanka str 11

M - opakujeme stále násobilku 2 - 5, tvorba slovních úloh
    - učebnice 30 - 34
    - pracovní asešit str 21 - 23

Prv - ve středu bude testík - opakování v pracovním sešitě str 11
      - učebnice str 14 -15
      - pracovní sešit str 12 - 13

Aj - Rosenkrancová - procvičujeme čísla 1 - 100, rodinu - vše ústně i písemně, he, she has got, hasn´t got
    - učebnice str 11 - 12
    - pracovní sešit str 13 - 15

Aj - Štěrbová - středa 
opakování rodiny (2 prac. listy)
- do Englishe - Who is (Mark)? He's Polly's (dad). Who is (Betty)? She's Jack's (grandma). ('s = čí, koho)
- procvičení na Happy house rodině - rodokmen v uč. str. 9
- procvičení na vlastní rodině
- d.ú. na pátek  - prac. str. 10/2  

Aj - Štěrbová - pátek 
- kontrola d.ú. - prac. str. 10/2  
- opakování rodiny (prac. list)
- prac. str. 11
- do sešitu English - popsat svou rodinu

Týden od 29. 9. do 2. 10.
ČJ - opakujeme hlásky na konci a uprostřed slova, slova příbuzná  a různé tvary slov
     - učebnice str 17 - 20
     - pracovní sešit str 11 - 13
     - čítanka str 22 - 24
     - písanka str 10 - 11

M - opakujeme malou násobilku 2, 3, 4 a 5, dělá problém dělení. Je třeba víc procvičovat.
    - učebnice str 22 - 29, neděláme všechna cvičení, vybírám
    - pracovní sešit str 17 - 19

Prv - trénujeme barvy na mapě, mapa a vrstevnice, okolí Brna
      - učebnice str 11 - 13
      - pracovní sešit str 9 - 11

Aj - rodina a její členové, číslice 1 - 100
    - zítra krátký testík na rodinu
    - učebnice str 10 - 11
    - pracovní sešit str 12 - 13


Týden od 21. 9. do 25. 9.
Čj - opakujeme tvrdé, měkké slabiky
    - slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
    - učebnice str 13 - 16
    - pracovní sešit str 8 - 11
    - čítanka str 17 - 21
    - písanka str 8 - 10

M - učebnice str 18 - 22
    - pracovní sešit str 11 - 16

Prv - učebnice str 8 - 10
      - PS - str 7-8
      - určitě bude tento týden testík na poznání hranic ČR / jen obtáhnou hranice/ , sousední státy, státní symboly. Dělení na Čechy , Moravu a             Slezsko. Mají nalepené v sešitě

Aj - Dokončili jsme welcome lesson, V úterý krátký testík na tuto lekci.
    - učebnice str 8 - 9
    - pracovní sešit str 9 - 11


Týden od 14. 9. do 18. 9.
Čj - opakujeme řazení podle abecedy, psaní ů, ú, tvrdé a měkké souhlásky
    - učebnice str 9 - 12
    - pracovní sešit str 5 - 7
    - čítanka str 13 - 16
    - písanka str  6 - 8

M - učebnice 13 - 17
    - pracovní sešit str 8 - 11

Prv - učebnice str 6 - 9
      - pracovní sešit str 6 - 7

Aj - začínáme pomalu hláskovat slova
     - učebnice str 6 - 7
     - pracovní sešit str 6 - 8

Týden od 7. 9. do 11. 9.
Čj - opakujeme, stavba slova, věty, druhy vět, abeceda, řazení podle abecedy
    - učebnice str 5 - 8
    - pracovní sešit str 3 - 4
    - vypravovali jsme - o prázdninách
Písanka - str 4 - 5
Čítanka - str 7 - 13

M - opakujeme sčítání a odčítání do 100
   - učebnice str 8 - 12
   - pracovní sešit  - str 5 - 7

Prv - uč str 3 - 5
        PS str 3 - 5

Aj - trénujeme ukazovací zájmena this a these. Věety typu This is a ball, These are balls.
    - učíme se abecedu, budu chtít odříkat na známky, hláskovat začneme až příští týden,
    - učebnice str 4 -5
    - PS str 4 - 5Comments