učivo


Týden od 18. 11. do 22. 11.

Český jazyk - učebnice str 41 - 44
                  - pracovní sešit str 29 - 30
                  - antonyma, synonyma, slova nadřazená a podřazená, slova mnohoznačná a citově zabarvená
                  - písanka - str 24 - 26
                  - čítanka str 40 -. 44

Matematika - str 47 -  51

Prvouka - učebnice - str  21 - 23
               pracovní sešit str 20 - 21

Angličtina -  lekce 4
               - učebnice str 24 - 25
               - pracovní sešit str29 - 31


Týden od 11. 11. do 15. 11.

Český jazyk - učebnice str 38 - 40
                  - pracovní sešit str 25, 28,
                  - antonyma, synonyma, slova nadřazená a podřazená
                  - písanka - str 21 - 23
                  - čítanka str 36 - 39

Matematika - str 42 - 46

Prvouka - učebnice - str  19 - 20
               pracovní sešit str 18 - 19

Angličtina -  dokončíme lekci 3, v pondělí bude test na lekci 3

Týden od 28. 10. do 1. 11.

Český jazyk - učebnice str 37
                  - pracovní sešit str 26
               

Matematika - str 39 - 40

Prvouka - učebnice - str  18
               pracovní sešit str 17

Angličtina - učebnice-  19
               - pracovní sešit str 22 - 23


Týden od 21. 10 do 25. 10.

Český jazyk - učebnice str 30 - 35
                  - pracovní sešit str 19 - 24
                  - čítanka - str 35 - 37
                  - písanka - str 19 -21

Matematika - str 35 - 38

Prvouka - učebnice - str  16 - 17
               pracovní sešit str 16

Angličtina - učebnice-  16 - 18
               - pracovní sešit str 20 -21


Týden od 14. 10. do 18. 10.
Český jazyk - učebnice str 24 - 29
                  - pracovní sešit str 18
                  - čítanka - str 32 - 34
                  - písanka - str 16 - 18

Matematika - str 29 - 33

Prvouka - učebnice - str  14 -. 15
               pracovní sešit str 14 - 15

Angličtina - učebnice-  komiks str 14, str 16
               - pracovní sešit str 19

Týden od 7. 10 do 11. 10.
Český jazyk - učebnice - str 18 - 23
                  - pracovní sešit - str 15 - 17
                  - čítanka - str 26 - 32 děti se mají za domácí úkol naučit jednu z básniček ze strany 26. Mohou mi ji říct kdykoli, nekpozději však v úterý 15. 10.
                  - písanka - str 13 - 15

Matematika - str 25 - 28, učíme se pracovat se slovní úlohou, zápis, znázornění, výpočet a odpověď.

Prvouka - listnaté a jehličnaté stromy, učebnice str 10 - 12, pracovní sešit str 11 - 13, ve středu 16. 10. testík na stromy a keře

Angličtina - dokončíme lekci 2 v učebnici i v pracovním sešitě, v pondělí test na 2. lekci

Týden od 16. 9. do 20. 9.

Český jazyk - učebnice - str 9 -12
                    pracovní sešit str 7 - 9
                    čítanka - str 8 - 9, 12 - 17
                    písanka - str - 4 - 6

Matematika - str 10 - 13

Prvouka - učebnice str 5 - 6
               prac. sešit - 5 - 6 Ve středu bude krátký test na značky z učebnice. Děti si ji vzaly s sebou domů.

Aj- dokončíme úvodní lekci, trénujeme psaní čísel 1 - 10
    - procvičíme a v pondělí bude test na čísla

Jakékoli dotazy na p. uč. Martinkovou můžete směřovat na její mail. martinkova@bakalka.cz
Comments