učivo

Pátek 23. 10.
ČJ -Meet - Učebnice str 33 cv 5
              - učebnice str 33 cv 6 a 7
       samostatně - pracovní sešit str 25 cv 4 a 5
M - Meet - pracovní sešit str 37, cv 2, 4 a 5
                pracovní sešit str  38, cv 1, 2, 5
        Samostatně - dokonči str 38 v pracovním sešitě

AJ - Rosenkrancová - zopakujeme slovíčka ze str 17 v učebnici
                              - pracovní sešit str 20
                              - vytiskni si na Meet kopie vložené v Classroomu AJ - shopping list, some X any

Čtvrtek 22. 10.
ČJ - Meet - zopakuj si řadu vyjmenovaných slov
                 pracovní sešit str 23, cv 2
                 učebnice str 32, cv 1, 2, 3, 4

      Samostatněpracovní sešit str 24 cv 1, 2 a 3 - dodělej, vyfoť a pošli ke kontrole
M - Meet - učebnice str 38, cv 4, 5, 6 a 7
              - procvičíme násobilku

      Samostatně - pracovní sešit str 26 - dodělej, vyfoť a pošli 
                      - vypracuj přiložený soubor sloupeček, vyfoť a pošli ke kontrole, můžeš pracovat přímo v dokumentu.
Prv - Meet - zopakujeme užitkové plodiny
          - společně vyplníme prac. sešit str 17

Čtení, psaní - přečti a zodpověz si otázky v čítance str 32 a 33
                   - vyplň str 15 v písance 

Středa 21. 10. 
M - Meet
    - odříkej si násobky 7
    - učebnice str 37 cv 3 - ústně společně
    - pracovní sešit str 25 - dokončíme stranu
    - Pracovní sešit str 26, cv 1, 2, 3

     - samostatná práce doma beze mě - kopie M 21. 10. - vypočítej a pošli přes Classroom ke kontrole

Čj - Meet
    - odříkej si řadu vyjmenovaných slov po B
    - učebnice str 31 - na Meetu si vysvětlíme významy slov, tvoříme věty s vyjmenovanými slovy
    - Učebnice str 31, cv 2 
    - pracovní sešit str 23, cv 1

        - samostatná práce - kopie ČJ 21. 10. - vypracuj a pošli přes Classroom

Prv - udělej si testík na zeleninu, pošli ke kontrole
      - učebnice str 19 - přečti si o užitkových plodinách
 

Úterý 20. 10.
Aj - jen moje skupina Meet v 8.00

Čj - učebnice str 30, cv 1, 2 - nedělejte dopředu. Zvládneme něco společně
    - pracovní sešit str 23, cv 1 a 2 nahoře - pošli vypracované ke kontrole

M - učebnice str 37, cv 3 - projdi si a vypočítej příklady ústně
    - pracovní sešit str 25, cv 3 a 4 - pošli vypracované ke kontrole

Prv - Meet

Písanka - str 14

Pondělí 19. 10.
ČJ - společně na meetu uděláme str 29 v učebnici
    - pracovní sešit začneme na str 22, co nestihneme, dodělejte doma a pošlete mi ke kontrole
    - kopie ČJ 19. 10. - nejprve doplň a pak přepiš do sešitu - pošli ke kontrole

M - na Meetu budeme pracovat  s kopií M 19. 10. Nic dopředu nedělejte.
    - naučte se odříkat řadu násobků 7
    - učebnice str 37

Prv - kopie Prv 19. 10. - udělej dle zadání a pošli ke kontrole
        Učebnice str 18 - dělení zeleniny, nastuduj si
     
Čtení - přečti si básničky na str 30, 31 v čítancePátek 16. 10.
Čj - kopie ČJ 16. 10. - vymysli ve cvičení 1 co nejvíce slov ze zadaných slabik, v sekci b označ u utvořrných slov samohlásky a souhlásky
    - pracovní sešit str 21, cv 1, 2, 3

M - pracovní sešit str 35 cv 1, 2, 5 a 6, pokud budeš chtít, můžeš si okopírovat, nastříhat a zkusit origami ze cv 3
    - pracovní sešit str 36, cv 1 a 2

AJ - skupinka p. uč. Štěrbové má online výuku
     - moje skupinka je napřed,mají tedy volno

Moc se omlouvám, ale nejsem ještě ve stavu vést hodiny.Horečka mě úplně dostala. Těším se na děti v pondělí, dle rozvrhu. Dostanou opět pozvánku do mailu. 
   

Čtvrtek 15.10.
Čj - učebnice str 28 cv 2 -doplň slova z nabídky do básničky. Najdeš v ní slova příbuzná?
    - zopakuj si jak dělíme hlásky - samohlásky, souhlásky, jak je značíme
    - učebnice str 29, cv 4 - přepiš do sešitu, podtrhni žlutou dvě slova se slabikotvornou hláskou, vyber si 5 slov, rozděl    je na slabiky a označ v nich samohlásky a souhlásky

M - učebnice str 36, cv 5 - najdi oba činitele a napiš do sešitu, př 48 = 8 x 6
   - učebnice str 36, cv 7 napiš a vypočítej do sešitu
   - přečti si slovní úlohy 8 a 9 zkus vypočítat /stačí ústně/

Prv - učebnice str 17, přečti si o ovoci, vzpomeň si na 2. třídu
       - pracovní sešit str 15

Středa 14. 10.
M - zopakujeme násobilku 6, vyjmenujte si  násobky šesti.
    - sloupečky viz kopie M 14. 10.
    - pracovní sešit str 24 - celá

ČJ - do sešitu vymysli 3 příbuzná slova ke slovům učit, doprava /silniční/, pletení /svetru/, kov
    - učebnice str 27/cv1
    - pracovní sešit str 20/cv1 nahoře

Aj - Rosenkrancová - test - kopie Aj 14. 10.
                            - učebnice str 16 - přečíst si příběh, do spellingu a vocabulary napsat slovíčka - an apple, cereal,a banana, an orange,                                             grapes, a pear, milk
                            - slovíčka se naučit
Prv - zopakovat si rostliny, stromy, houby, testík dodám večer do mailu

Týden od 12.10. do 16. 10.
ČJ - začínáme slova příbuzná, stavba slova a kořen slova. Nejdůležitější pro vyjmenovaná slova je pochopení příbuzných slov. Trénujte prosím i doma.
    - učebnice str 26 - 29
    - pracovní sešit str 19 - 22
    - čítanka str 28 - 31
    - písanka str 13 - 14

M - stále násobilka 2 - 5, 10, tento týden přidáme i 6
    - učebnice str 34 - 36
    - PS str 24, str 35 a 36
    - ve čtvrtek budeme mívat geometrii  /pravítko a ořezanou tužku s sebou/

Prv - živá příroda - dělení, rostliny a houby - ve středu krátký test
      - učebnice str 16 - 18
      - PS str 14 - 16

Aj - Rosenkrancová - dokončíme lekci 2, ve středu test na lekci 2 / čísla, rodina,  has got, hasn´t got/
                             -učebnice str 13 - 16
                             - PS str 16 - 19

Aj - Štěrbová - pondělí
- nové učivo - čísla 10-100
- zapsáno do Vocabulary
- procvičeno - uč. str. 10 - dveře
- d.ú. - čísla 10-100 do Spellingu + trénovat na pexesu

Aj - Štěrbová - úterý
- opakování čísel 1-100 - 2 prac. listy
- do sešitu English - přehled čísel 1-100
- důraz na rozdíl 13 x 30, 14 x 40, ...
- prac. str. 12/1
- uč. str. 10 - píseň
- do Vocabulary - nová slovíčka z písně 


Týden od 5.10. do 9. 10.
Čj - významy slov, trénujeme i slova příbuzná
    - učebnice str 22 - 25
    - pracovní sešit str 15 - 18
    - čítanka str 25 - 27
    - písanka str 11

M - opakujeme stále násobilku 2 - 5, tvorba slovních úloh
    - učebnice 30 - 34
    - pracovní asešit str 21 - 23

Prv - ve středu bude testík - opakování v pracovním sešitě str 11
      - učebnice str 14 -15
      - pracovní sešit str 12 - 13

Aj - Rosenkrancová - procvičujeme čísla 1 - 100, rodinu - vše ústně i písemně, he, she has got, hasn´t got
    - učebnice str 11 - 12
    - pracovní sešit str 13 - 15

Aj - Štěrbová - středa 
opakování rodiny (2 prac. listy)
- do Englishe - Who is (Mark)? He's Polly's (dad). Who is (Betty)? She's Jack's (grandma). ('s = čí, koho)
- procvičení na Happy house rodině - rodokmen v uč. str. 9
- procvičení na vlastní rodině
- d.ú. na pátek  - prac. str. 10/2  

Aj - Štěrbová - pátek 
- kontrola d.ú. - prac. str. 10/2  
- opakování rodiny (prac. list)
- prac. str. 11
- do sešitu English - popsat svou rodinu

Týden od 29. 9. do 2. 10.
ČJ - opakujeme hlásky na konci a uprostřed slova, slova příbuzná  a různé tvary slov
     - učebnice str 17 - 20
     - pracovní sešit str 11 - 13
     - čítanka str 22 - 24
     - písanka str 10 - 11

M - opakujeme malou násobilku 2, 3, 4 a 5, dělá problém dělení. Je třeba víc procvičovat.
    - učebnice str 22 - 29, neděláme všechna cvičení, vybírám
    - pracovní sešit str 17 - 19

Prv - trénujeme barvy na mapě, mapa a vrstevnice, okolí Brna
      - učebnice str 11 - 13
      - pracovní sešit str 9 - 11

Aj - rodina a její členové, číslice 1 - 100
    - zítra krátký testík na rodinu
    - učebnice str 10 - 11
    - pracovní sešit str 12 - 13


Týden od 21. 9. do 25. 9.
Čj - opakujeme tvrdé, měkké slabiky
    - slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
    - učebnice str 13 - 16
    - pracovní sešit str 8 - 11
    - čítanka str 17 - 21
    - písanka str 8 - 10

M - učebnice str 18 - 22
    - pracovní sešit str 11 - 16

Prv - učebnice str 8 - 10
      - PS - str 7-8
      - určitě bude tento týden testík na poznání hranic ČR / jen obtáhnou hranice/ , sousední státy, státní symboly. Dělení na Čechy , Moravu a             Slezsko. Mají nalepené v sešitě

Aj - Dokončili jsme welcome lesson, V úterý krátký testík na tuto lekci.
    - učebnice str 8 - 9
    - pracovní sešit str 9 - 11


Týden od 14. 9. do 18. 9.
Čj - opakujeme řazení podle abecedy, psaní ů, ú, tvrdé a měkké souhlásky
    - učebnice str 9 - 12
    - pracovní sešit str 5 - 7
    - čítanka str 13 - 16
    - písanka str  6 - 8

M - učebnice 13 - 17
    - pracovní sešit str 8 - 11

Prv - učebnice str 6 - 9
      - pracovní sešit str 6 - 7

Aj - začínáme pomalu hláskovat slova
     - učebnice str 6 - 7
     - pracovní sešit str 6 - 8

Týden od 7. 9. do 11. 9.
Čj - opakujeme, stavba slova, věty, druhy vět, abeceda, řazení podle abecedy
    - učebnice str 5 - 8
    - pracovní sešit str 3 - 4
    - vypravovali jsme - o prázdninách
Písanka - str 4 - 5
Čítanka - str 7 - 13

M - opakujeme sčítání a odčítání do 100
   - učebnice str 8 - 12
   - pracovní sešit  - str 5 - 7

Prv - uč str 3 - 5
        PS str 3 - 5

Aj - trénujeme ukazovací zájmena this a these. Věety typu This is a ball, These are balls.
    - učíme se abecedu, budu chtít odříkat na známky, hláskovat začneme až příští týden,
    - učebnice str 4 -5
    - PS str 4 - 5Comments