učivo

Pátek 3. 4.
Nebude probíhat skype výuka.
V pondělí prosím všechny o machystání angličtiny na skype.

Český jazyk
1. učebnice str 111, slabiky bě, pě, vě, mě cvičení a dole - přepsat do sešitu /Dvanáct měsíců, pěnkava,....../
2. Na webu si děti najdou online cvičení  a procvičí si. Viz odkazy

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Matematika
1. Učebnice str 76, cv 1, 2
2. Učebnice str 76, cv 3 - nezapomeň, když rýsuješ úsečku, musíš mít napřed přímou čáru a na ní úsečku vyznačíš.

Čtení, psaní
1. Písanka str 20
2. čítanka str 111 - přečíst básničku nahlas.
3. Čítanka str 116 - 117 - přečíst básničky nahlasČtvrtek 2. 4.
Český jazyk
1. Učebnice str 89, cv 6 - doplnit ústně písmena, co chybí a napsat do sešitu.
2. Učebnice str 89, cv 7, 10, 11 - ústně.
3. Pracovní sešit str 18, cv 3 a 4.
4. Kopie 2. 4. ČJ - opravit v textu chyby. Pro pomoc, v každém řádku jsou 2 chyby.

Matematika
1. Kopie 2. 4. M1 - prac. list na dopolední  a odpolední časy
2. Učebnice str 29 dokončit stranu.
2. Dobrovolně - kopie 2. 4. M2

Anglický jazyk
1. Kdo nemá, dokončí si stranu 58 v pracovním sešitě.
2. Děti si napíší slíbený testík. Nechte je prosím pracovat samostatně a pak mi testík vyfoťte a pošlete. Kopie 2. 4. AJ
3. V učebnici str 46 začíná nový komks. Poslechnout stopa 43


Čtení psaní si necháme na pátek, jelikož zítra máme prvouku.Středa 1. 4,
Český jazyk
1. Napsat diktát - učebnice str 89, cv 9a
2. Učebnice str 88 cv 3 - doplnit ústně.
3. Učebnice str 88, cv 4,5 - ústně.
4. Pracovní sešit str 18, cv 1 -doplnit.

Matematika
jelikož jste všichni na skypu - uděláme s dětmi vše, co bude třeba.

Prvouka
Pracovní sešit str 49,50 - doplnit chybějící slova. Jelikož ješte násobilku děti neumí, zkusí přiřadit a nalepit obrázky systémem puzzle. Pokud by chtěl někdo počítat, může.

Čtení psaní
1. Dopsat písanku str 19.
2. Opět mám pro děti kopii (1.4. ČT) i s doplňováním i, y - nejprve doplní, pak si přečtou nahlas ještě jednou. Je to o aprílu a je to na vašich možnostech tisku. Určitě mohou doplňovat a číst jen z obrazovky. Pokud nechcete s dětmi dělat, platí opět přečíst kapitolu ze své knihy.


Úterý 31 .3.
Český jazyk
1. Učebnice str 88 cv 1 - doplnit si slabiky ústně.
2. Učebnice str 88 cv 2 - doplnit ústně - zdůvodnit si psaní ě
3. Učebnice str 89 cv 8 - text je okopírovaný na kopii 31.3. ČJ - můžete vytisknout. Děti si poslechnou písničku viz odkaz a během písničky podtrhnou slova s ě.

https://www.youtube.com/watch?v=joFiIriklos

4. Učebnice str 88 cv 3 - napsat do sešitu
5. Pracovní sešit str 18 cv2 - vyluštit tajenku.


Matematika
1. Učebnice str 26, cv 1 doplnit tabulky
2. Učebnice str 27 doplnit
3. dobrovolně - kopie 31. 3. M

Čtení, psaní
 Mám pro děti nachystanou práci z kopie. Pokud nemáte možnost tisku, ať si opět přečtou nahlas kapitolu ze své knížky. Nic se neděje.
Pro ty, kteří budou pracovat z kopie
1. Přečíst si text o léčení čurbesajdy. - Kopie 31. 3. ČT1
2. Doplnit hezky jak v písance cvičení z kopie 31. 3. ČT2
3. Zkus vymyslet názvy jiných nemocí, které můžeš mít.


Pondělí 30. 3.
Český jazyk
1. Učebnice str 86 cv 8 - snad uděláme spolu na skypu.
2. Pracovní sešit str 17, cv 1 - doplnit
3. Pracovní sešit str 17 cv 2 - chtěla bych udělat s dětmi přes skype, doptat se jich různě, potom si samy dopíší.
4. Pracovní sešit str 17, cv 3
5. Na skypu zopakujeme párové souhlásky, budu pracovat se cvičením, které ja na kopii 30. 3. ČJ - nemusíte tisknout, kdo bude se mnou. Kdo by dobrovolně chtěl si dodělat sám, může.

Anglický jazyk
1. Zopakovat slovíčka - pokoje, nábytek, předložky in, on under.
2. Učebnice str 45, přečíst dopis, přeložit, kdo potřebuje. V úterý se budu na dopis ptát.
3. Pracovní sešit str 56, doplnit dopis Polly a pak napsat o sobě.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 111, přečíst nahlas básničku, udělat ústně úkoly pod.
2. Přečíst si kapitolu z vlastní knihy.
3. Písanka str 19 - půl strany. Tužku se zvířaty nechat.

Pátek 27. 3.
Český jazyk
1. Učebnice str 86, cv 5 - přečti věty, doplň slova - nepiš do sešitu.
2. Učebnice str 86, cv 7 - doplň slova nejprve ústně a pak vyber jen ta slova, která jsi doplňoval a přepiš je do sešitu.  / př. věřím, naběračkou, paměť,...../
3. Pracovní sešit str 16, doplň cv 1 a cv 2.


Matematika
1. Učebnice str 74 - měření délky. Podle pravítka změř několik věcí kolem sebe. Nezapomeň, že začínáme měřit vždy od nuly.
2. Učebnice str 74 a 75 - natrénuj měření délky.

Čtení, psaní
Večer přečti mamince za odměnu jakoukoli pohádku nebo příběh, který si vybere. .-)
Písanka str 18 celá.

Prvouka
Velikonoce si necháme až aktuálně - přeskoříme je.
1. Učebnice str 46 - přečíst, prohlédnout si obrázek a přiřadit pojmy z boku str 47
2. Dobrovolně si na googlu všechny rostliny a zvířata vyhledat v obrázcích.
3. Poslechni si písničku o jaru. Viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=CzMqraKMO1I

4. Kopie 27. 3. Prv - zazpívej si písničku se slovy, zkus spojit slava s obrázky a odpovědět na otázky - ústně.

Čtvrek 26. 3.

Český jazyk
1. Seznámení se se slabikami bě, pě, vě, mě - když jsou v základu slova, píšeme tam ě. Hláskovou stavbu vynecháme, udělám ji s dětmi až ve škole.
2. Vymysli slovo příbuzné ke slovům z učebnice str 85, cv 2 - ústně. Nezapomeň, že slovo příbuzné má stejný kořen slova a podobný význam.
3. Učebnice str 85, cv3 - ústně.
4. Učebnice str 85, cv 4 - ústně.
5. Pracovní sešit str 16, cv 4 - nejprve doplň chybějící slabiky, pak můžeš i nemusíš vybarvit.

Matematika
1. Učebnice str 25 cv 4a,b, 5, 6.
2. Učebnice str 25 cv 7
3. Učebnice str 26, cv 2, 3, 4 - vzpomeň si, jak jsme si ukazovali délku měsíců na kloubech prstů. Můžeš si to ověřit v kalendáři.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 110 - přečíst nahlas.
2. Dobrovolně kopie 26.3. ČT1

Anglický jazyk
1. Pracovní sešit str 53, cv 3
2. Pracovní sešit str 54 cv 1 - nakresli věci a pak popiš ústně kde jsou - procvičení in, on, under.
3. Pracovní sešit str 54 cv 2 - z předchozího cvičení si napíší, kde věci jsou. Budou psátjen do kolonky me. Pokud byste měli čas si s nimi pohrát, můžete si před začátkem práce stranu zkopírovat a dokreslit si zadané věci. Pak porovnáváte.Středa 25. 3.

Český jazyk
1. Procvičit tvrdé a měkké slabiky - učebnice str 109, cv d - nejprve ústně, potom přepsat 3 řádky do sešitu.
2. Učebnice str 84, cv 1 - přečti si vzkaz. Tento vzkaz je v pořádku. Je tam místo, kam šel, čas, kdy se vrátí a od koho vzkaz je.
3. Kopie 25.3. ČJ1

Matematika
1. Učebnice str 24, cv1, učebnice str 25, cv 1 - nezapomeň na to, co má slovní úloha /zápis, znázornění, výpočet, odpověď/
2. Učebnice str 24, cv2
3. Dobrovolně kopie 25. 3. M1
4. Učebnice str 25, cv2 - vyberte si jednu květinu a tvořte příklady. Výsledek zapište k okvětním lístkům.

Čtení, psaní
1. Písanka str 17, bez diktátu slov.
2.Kopie 25.3. Čt 1 a udělají k ní prac. list 25. 3. Čt 2 - všechno úplně samostatně. Nebo si přečtou kapitolu ze své knížky.


Prvouka
1. Pracovní sešit str 47 - doplnit.
2. Dobrovolně kopie 25.3. Prv 
Úterý 24. 3.
Český jazyk
1. Křížovka v pracovním sešitě - str 15, cv5
2. Dobrovolně - kopie 24.3. ČJ1 - soutěž pro ty, kteří ji chtějí udělat - vymysli co nejvíce slov, napiš na papír a vyfoť. Pošli jen mně na whatsapp, aby to ostatní neviděli.
3. Učebnice str 83, cv 11 vytvoř ústně slova.
4. Učebnice str 111, cv a - slabiky dě, tě, ně - přepiš do sešitu.

Matematika
1. Dobrovolně  - kopie 24.3. M1
2. Učebnice str 23, cv 3,4. cvičení 5, 6 - dobrovolně.
3. Učebnice str 23 cv 7
4. Učebnice str 23, cv 2 - jedna skupina balónků ústně, děti si tvoří, druhou si vyberou jakou chtějí, vytvoří příklady a vypočítají do malého sešitu matematiky.
5. Učebnice str 24, cv 3, popř 4.
6. Dobrovolně pro procvičení sloupeček z kopie 24.3 M2 - opět můžete nafotit a poslat mi na whatsap.

Čtení, psaní
1. Včera měly děti číst Káťu a Škubánka. Dnes jsem si pro ně nachystala pracovní list. Nechte je prosím dělat úplně samostatně. Do čítanky se dívat samozřejmě mohou. - kopie 24.3. Čt1 - vyfotit a poslat.
2. Čítanka str 109 - dvě možnosti práce. Buď si děti jen přečtou, nebo budou nejprve pracovat s kopií 24. 3. Čt 2 - sloky jsou zpřeházené, zkusí je dát do správného pořadí a až pak si v čítance ověří správnost.

 

Pondělí 23. 3.

Český jazyk
1. Kopie 23. 3. ČJ1 - v textu jsou chyby, zkus je najít a opravit. Pro samostanou kontrolu jsem dětem zadala i již opravený text. Nepotřebují vás. .-) Jen jim to prosím přehněte, aby ten opravený neviděly.
2. Pracovní sešit str 15, cvičení 1, 2, 3 a 4. Cvičení 5 je dobrovolné.
3. Učebnice str 83 - ústně cvičení 6, 7.
4. Učebnice str 83 cvičení 8 - do sešitu.
5. Dobrovolně cvičení 9, str 83 v učebnici.
6. Dobrovolně kopie 23.3. ČJ2 - vyluštit tajenku cv 4a.


Anglický jazyk
1. Zopakovat pokoje - kopie 23. 3. AJ1.
2. Pracovní sešit str str 52, cv 1  . poslech - stopa 39.
3. Pracovní sešit str 52, cv2.
4. Učebnice str 43 - zopakovat předložky - poslech stopa 40, Děti řeknou, kde jsou schované věci v rámečku. Můžete si s nimi pak zahrát Kimovu hru, zavřít učebnici a ptát se- Where is the doll? Za každou zapamatovanou informaci bod.


Čtení, psaní
1. Písanka str 16 - celá
2. Čítanka str 107,108 - přečíst Káťu a Škubánka.
Můžete i pustit. viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=pZwHzyia0qg&list=PLPsCuZekGRHFxtH9vO5Zjl0XXPHMdQ1zNPátek 20. 3.

Český jazyk
1. Zopakovat, ve kterých slabikách se píše ě.
2. Vymyslet aspoň 5 slov s dě, 5 slov s tě, 5 slov s ně.
3. Učebnice str 82, cv 4 - složit slova nejprve ústně, potom si děti vyberou dvě květiny a slova z nich napíší do sešitu ČJ. /10 slov celkem/
4. pracovní sešit str 14, cv 3 a 4.
5. Doplň správně háčky nad e v kopii 20. 3. ČJ1

Matematika
1. Zopakovat pojem bod, úsečka.
2. Zopakovat postup při rýsování úsečky - nejprve přímá čára a na ní pak vyznačit 2 krajní body.
3. Kopie 20. 3. M1
4. Učebnice str 73 - seznámit děti s našimi jednotkami cm, dm, m. Zatím si nemusí pamatovat, kolik je čeho kde.
5. Ukázat na pravítku 1 cm. zkusí změřit předměty ve svém okolí pomocí pravítka. Mohou říkat skoro 3cm, skoro 9 cm. Ti šikovnější a ti, kteří chtějí již zvládnou milimetry.
6. Učebnice str 74 - podle zadání.
7. Dobrovolně - kopie 20. 3. M2

Prvouka
1. Učebnice str 44 - přečíst si.
2. Pracovní sešit str 46 - doplnit.
3. Kdo má zahradu, tak jít ven a pozorovat první známky jara.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 105 - přečíst.
2. Děti mají na výběr. Buď si přečtou celou pohádku z kopie 20.3. čtení 1 , je tam Matoušek a Anička. .-), nebo si pohádku poslechnou  viz odkaz,

https://www.youtube.com/watch?v=dFx4tEDssp8

nebo se na ni podívají. viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY

Kdyby byl někdo tak akční a chtěl všechny 3 možnosti, může pak popsat rozdíly v jednotlivých verzích.


Čtvrtek 19. 3.

Český jazyk
1. Kopie 19. 3. ČJ1 - nejprve ústně doplnit a poté si děti vyberou 4 věty a přepíší do sešitu.
2. Učebnice str 82 cv 1 - dle zadání.
3. Uvědomit si /již mnozí znají/ pravidlo, že dě, tě, ně se píše ě.
4. Učebnice str 82 cv 2 a 3 - ústně.
5. Pracovní sešit str 14 cv 1 a 2 doplnit.

Matematika
1. Učebnice str 20 cv 3, 4, 5.
2. Učebnice str 22 celá - odečítání přes desítky s rozkladem. Děti by to měly zvládat, šlo jim to pěkně, když jsem to zkoušela ve škole.
3. Učebnice str 23 cv 1
4. Dobrovolně - kopie 19. 3. M1 - nasimulujte jim to se zápalkami, aby si mohly pohrát.

Čtení, psaní
1. Písanka str 15 - celá.
2. Čítanka str 104 - přečíst, pustit originál Suchého a Šlitra viz odkaz.

https://www.youtube.com/watch?v=YUA5rrKjdmI

Můžete si s dětmi popovídat o Suchém a Šlitrovi - možná, že znají i jiné písničky z rádia - Pramínek vlasů, Malé kotě, Včera neděle byla, Potkal potkan potkana, .... - můžete pustit na youtube.
3.  Pustit písničku Co jsem měl dnes k obědu.  viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=SKvwAHPit1A

Zkusí si zapamatovat co nejvíce jídel, která v písničce zazněla. Kdo dá pět, má jedničku. .-)

4. Čítanka str 106, přečíst obě básničky. Nejprve potichu a pak nahlas.

Anglický jazyk

1. Pracovní sešit str 51, doplnit rozhovor.
2. Učebnice str 42, zeptat se, jestli děti umí vyjmenovat nějaké pokoje stylem - Where´s Flossy?
3. Pustit písničku CD2 - poslech č 38. Děti si ukazují, kde je Flossy. /připomínám, poslechy jsou na webu p. uč. Martinkové martinkova.bakalka.cz/
4. Zapsat do slovníčku slovíčka - Kitchen, bathroom, sitting room, bedroom, hall. Posléze přepsat do spellingu.
5. Můžete si s nimi zahrát hru - Where are you? Děti pantomimicky předvádějí, ve kterém jsou pokoji a co tam dělají, vy hádáte. Pak naopak, aby si slovíčka zafixovaly.

Středa 18. 3.

Český jazyk
1. Konečně je to tady. Můžete diktovat diktát. .-) V učebnici na straně 80, část a. Klidně pište do diktátových sešitů. Diktovat pomalu, Každou větu přečíst 3x. Nemělo by vám to zabrat déle než 10 - 12 minut. 3 minuty pak dejte dětem na samostatnou kontrolu. Vždy říkám, čti poprvé - kontroluj háčky a čárky, podruhé začátky a konce vět, potřetí třeba souhlásky uprostřed a na konci. Měly by se zaměřit při kontrole na jednu gramatickou věc, je to pro ně snazší.
2. Pracovní sešit str 13, podle zadání v jednotlivých cvičeních.
3. Hledat slova příbuzná ke slovům les, voda, kniha, zub, hračka a dřevo.

Matematika
1. Úkoly z kopie 18. 3. M1
2. učebnice str 20, cv 1, 2 a 10.
3. str 21 cv 1, 2 a 3 - jen porovnávají.
4. str 21 cv 5 - stačí jen výsledek.
5. str 21 cv 7 - dvě možnosti - lehčí děti samy vypočítají, těžší - vypočítáte vy s pěti chybami - děti je musí najít a opravit.
6. str 21 cv 4 - dobrovolné
7. Dobrovolně kopie 18. 3. M2

Prvouka
Moc jsem zatím nepřišla na to, jak vás zapojit do prvouky co nejméně. Je třeba vaší pomoci.
1. Učebnice str 43 - děti si přečtou. Zkusí si samy najít na internetu tento odkaz na  Národní parky ČR. Podívají se, můžete s nimi a probrat s nimi.

https://slideplayer.cz/slide/3448441/

2. Chráněná krajinná oblast - v okolí Moravský kras, CHKO Pálava, mohou si na googlu najít obrázky.
3. Proč tyto oblasti existují, jak se v nich máme chovat. - Nechte děti samy zapřemýšlet a najdou aspoň 2 důvody proč existují (ochrana rostlin, živočichů) a aspoň 5 doporučení, jak se v nich chovat.
4. Co je zoologická zahrada a co je botanická zahrada.
5. Pracovní sešit str 44 - cv 1, 2. Cvičení 3 dobrovolné.

Úterý 17. 3.
Český jazyk
1. Na rozcvičení učebnice str 80, cvičení 9. 9a ústně, 9b napíší děti do sešitu ČJ. /jedno jestli Čj1, nebo Čj2/
2. Učebnice str 80, cv 10. Budou potřebovat vaši pomoc. Doplní a vysvětlí rčení.
3. Přečíst bajku na str 81, povykládat o čem byla. Jaká byla zvířata lev a myš, co víc o nich víš.
4. Ve cv 2 str 81 děti doplní chybějící slova z textu. Zdůvodní psaní hlásek uprostřed a na konci těchto slov.
   Zároveň se zamyslí, jestli najdou synonymum ke slovům - těžký, řev, provaz, tlapa.
5. Ve cvičení 4 odpoví na otázky. O bajkách jsme si již povídali, někteří si budou pamatovat Ezopa i La Fontaina. .-)
6. Pro rychlé nadšence - mohou zkusit vymyslet jiný konec bajky.

Matematika
1. Kopie na rozcvičení - 17.3. M1 Děláme s dětmi všechny 3 úrovně. Musí si přečíst, o čem to je a pak splnit úkoly. Když zvládnou úroveň šikulky, super. Někdo zkusí i Chytrolína.
2. učebnice str 19 cv 1 - vypočítat.
3. učebnice str 19, cv 2 - ústně tvoří příklady, mohou vymýšlet i slovní úlohy.
4. učebnice str19, cv 3 a 4 - vypočítat, stačí napsat výsledek.
5. učebnice str 19, cv 6 a 7 vypočítat.
6. Dobrovolně navíc kopie - 17. 3. M2

Čtení, psaní
Pokračujeme v bajkách.
Děti si samy přečtou bajky z kopie, zkusí vysvětlit ponaučení dole. Povinně každý 2 bajky, dobrovolně další dvě. Mohou si vybrat které chtějí.
Již jsme si četli Lišku a čápa, Lišku a vránu se sýrem a Zajíce a želvu, tak jim rozšíříme obzory. .-)
Bajky jsou kopie 17.3. ČT 1, 2, 3 a 4
Pondělí 16. 3.
Jakoukoli práci, kterou budu scanovat do mailu, označím datem a předmětem, snad se v tom půjde vyznat.
Dodržujte prosím rozpis na každý den. Poprosím vás i odezvu, zda je práce málo nebo moc. Doladíme.
Můj návrh - rychlíkům bych vždy označila a zadala práci navíc z Koumáků, nebo z jiných materiálů. Dejte prosím zpětnou vazbu na tento návrh.

Český jazyk
1. Zopakovat si psaní ú,ů,u ve slovech. Děti si řeknou pravidla, kde se které píše.
2.Zkusí vymyslet slova do tajenky viz kopie v mailu 16.3. ČJ1, Pak doplní ú, ů, u v kopii 16.3. ČJ2
3. učebnice str 80, cvičení 7 - doplnit slova podle významu z nabídky a zdůvodnit psaní souhlásek. Vybrat si jakékoli 2 věty z tohoto cvičení a přepsat do sešitu ČJ 2.


Anglický jazyk
1.Procvičit a zopakovat slovíčka ze strany 40 v učebnici, zopakovat předložky in, on under. Kopie 16. 3. AJ1
2. Kopije 16. 3. Aj2 - dva rozdílné obrázky, můžete rozstříhnout a ptát se dětí Where´s a .....? Nebo děti popíší rozdíly.
3. Kopie 16.3. Aj3 - Napíší, kde jsou věci. Stačí The car is on, under the table.


Čtení, psaní
1. Čítanka str 102 - básničky přečíst nahlas, pak i potichu.
2. Přečíst str 103 - nahlas.
3. Přečíst si otázky pod textem str 103 - odpovědět na ně.
4. Písanka str 14 - celá

a.cz
Comments