učivo

Týden od 22. 6. do 26. 6.
M - učebnice str 82 celá a str 83 cv 1 a 2
Prv - učebnice str 70 a 71
     - pracovní sešit str 77 - 79
     - zvládli jsme to dnes ve škole, ale klidně můžete dětem rozložit do více dnů

Od zítřka se již učit nebudeme, nebudu tedy zadávat práci na web. Poprosila bych vás jen o dodání učebnic, ŽK a klíčů od skříněk viz dřívější mail. Děti mají i věci v šanonech, při předávce učebnic mi prosím připomeňte, ať se tam mrknem. Děkuji za spolupráci.

Týden od 15.6. do 19. 6.

Pátek 19. 6.
Čj - kopie Čj1 a 2 19. 6. - přečetli jsme si příběh, děti vám ho mohou popovídat. Vyhledali jsme některá slovesa a podstatná jména, lehce jsme zkoušeli i ostatní slovní druhy, vypracovali jsme cvičení na kopii ČJ2 19. 6.

M - učebnice str 79 a 80, str 81 3 a 4

Čtvrtek 18. 6.
Čj - doplňovací cvičení z kopie Čj 19. 6., potom si děti vyberou sedm slovních spojení a napíší do sešitu
Aj - učebnice str 64 - části těla, slovíčka dole v rámečku zapsat do slovníčku a následně spelling
    - pracovní sešit str 79
Prv - učebnice str 69, pracovní sešit str 76
Děti se dnes dívali na animaci paní Tyrlové - Modroočko. Moc se jim to líbilo. Já to mám na DVD, ale našla jsem na uložto. Posílám odkaz. Můžete stáhnout a pustit. Je to něco jiného než Disney a Pixar. :-)

https://uloz.to/hledej?q=z+den%C3%ADki+kocoura+modroo%C4%8Dka

Středa 17. 6.
Čj - kopie Čj 17. 6.
M - geometrie str 77 a 78
Čt - písanka str 36
Dočetli jsme Modroočka, takže děti, které jsou doma, mohou dočíst o prázdninách. Dám vám ho zpět s novou sadou učebnic.
Úterý 16. 6.
ČJ - procvičovali jsme s dětmi téměř vše, můžete s nimi doma udělat některá z cvičení vzadu v učebnici a následně jedno cv přepsat do sešitu
Prv - učebnice str 68, pracovní sešit str 75
Aj - Dokončili jsme lekci 8 v učebnici i v prac. sešitě.


Pondělí
Čj - pracovní sešit str 45
    - opakovali jsme tvrdé a měkké souhlásky
    - kopie ČJ 15. 6.

M - Celý týden budeme mít geometrii, dnes jsme opakovali Na kopii M 15. 6. jsou vypsané úkoly, děti vypracují do sešitu Geometrie.

Čt - čítanka str 152 a 153,
     - písanka str 35


Týden od 8. 6. do 12.6.
Pátek 12. 6.
Čj - pracovní sešit str 44 dokončit
     - kopie ČJ 12. 6.

Prv - učebnice str 66 a 67
      - pracovní sešit str 73 a 74

M - str 69 - luštili jsme ve skupinkách, mohou zkusit na skypu, když se domluví

Čtvrtek 11. 6.
Čj - pracovní sešit str 43 cv 1
     - pracovní sešit str 44 cv1
     - opakovali jsme souvětí a větu jednoduchou, slovní druhy

Aj - učebnice str 59 - zopakovat přivlastňování
    - učebnice str 58 - pustit písničku, zazpívat
    - pracovní sešit str 72 poslech stopa 22 cd 3
    - pracovní sešit str 73 - doplnit věty k obrázkům
    - pracovní sešit str 74 - odpovědět na otázky - jednoslovně, barvy si děti vyberou samy

Prv - učebnice str 65
     - pracovní sešit str 71 a 72

Čt -písanka str 34

Středa 10. 6.
Čj - napsat diktát na str 104 cv 7
    - kopie Čj 10. 6.
    - procvičovali jsme popis věcí, mohou zkusit mluvit 1 minutu o jakékoli věci

M - str 67 cv 2
    - str 68 celá
    - kopie M 10. 6.

Písanka - str 33

Kreslili jsme tukana, moc je to bavilo, tak kdyby někdo chtěl, může mi poslat obrázek.

Úterý 9. 6.
Čj - kopie Čj1 - doplnit chybějící písmena
     - pracovní sešit str 43 cv 2, 3, 4

Aj - přivlastňování a otázka Whose is thits?
     - kopie AJ1 9. 6. - nejprve použijí sloveso have got a pak říkají, čí jsou věci - Mum´s skirt
     - kopie Aj2 9. 6. - vyberou si věc, co kdo má a napíší - polly´s ball, Mia´s kite, ....

Prv - stále trénujeme určování času
      - kopie Prv1 a 2 9. 6.


Pondělí 8. 6.
Čj - kopie ČJ1 - 8. 6. - vypracovat a doplnit.
    - kopie Čj2 - 4 - přečíst a vypracovat úkoly. Kopie Čj 4 - v pátém cvičení - podtrhnout stejnou barvou co k lidem patří
    - zopakovat  slovní druhy

M - učebnice str 67 jen cv 1
    - učebnice str 66 celá


Táden od 1. 6. do 5. 6.
Pátek 5. 6.
Čj - pracovní sešit str 42 - celá
    - Kopie Čj 5. 6. - doplnit a spojit s významem rčení

M - Učebnice str 65

Prvouka - pokračujeme v procvičování hodin ve středu jsem zapomněla poslat jednu kopii, přikládám teď.
             - pracovní sešit str 70
             - kopie Prv 1 a 2 5. 6.
            
Čtvrtek 4. 6.
Čj - kopie Čj 1 4. 6. - ve cv 4 zakroužkovat písmena, která mají být velká, ve cvičení 5 doplnit chybějící písmena, potom označit velká písmena a    následně přepsat do sešitu
    - kopie Čj 2 4. 6. - doplnit křížovky - zdůvodnit psaní hlásek uprostřed a na konci slov

M - str 64 celá

Aj - kopie Aj1 4. 6. - doplnit oblečení - byl to krátký testík pro děti
    - kopie Aj2 4. 6. - doplnit dle zadání
    - učebnice str 57 - poslechnout a přečíst story, procvičit přivlastňování - Greg´s......., Polly´s......,....
    - pracovní sešit str 70, cv 1 - vybarvit dle poslechu

   

Středa
Čj - zopakovat psaní párových hlásek - kopie Čj  3. 6.
    - učebnice str 14 cv 5 a 6. Ze cvičení 5 si vybrat 4 věty a napsat do sešitu.

M - Kopie m 3. 6.
    - učebnice str 63 celá

Prv - začali jsme určovat čas, zatím jen čtvrt, půl, třičtvrtě a celá
      - budeme hodně procvičovat, než se posuneme dál

Čtení - čítanka str 148 - 150
        - mohou si pustit i pohádku

https://www.youtube.com/watch?v=OiattNYElWw

Kopie budou později odpoledne.

Úterý
ČJ - zopakovali jsme slovní druhy. Děti tvořily věty na vzorce - slovní druhy  1 5 1, 1 5 7 1, 1 5 8 1, 9 5
     - zopakovali jsme tvrdé a měkké souhlásky
     - v kopii ČJ1 2. 6. jsme opravili chyby a přepsali text do sešitu

Aj - zopakovat oblečení, zkontrolujte si, zda máte napsané slovíčka ve slovníčku a následně vše ve spellingu
    - učebnice str 56, pracovní sešit str 69

Prvouka - učebnice str 63, pracovní sešit str 69

Čtení - kopie Čt1- 3 2. 6. - pohádka o Křemílkovi a Vochomůrkovi, následně udělat cvičení
Kopie pošlu opět později  z domu.Pondělí
ČJ - učebnice str 103, cv 1 a 2
     - pracovní sešit str 41
     - kopie Čj 1 1. 6.
M - učebnice str 62
    - kopie - M1
Prv - učebnice str 62
        pracovní  sešit str 68
Čítanka - str 146 a 147
Vzhledem k tomu, že nám ve škole nejde skener :-( , pošlu kopie teď na whatsapp. odpoledne pak z domu do mailu znovu. Stačí, když děti udělají z fotky ústně.

Týden od 25. 5. do 29. 5.
Po domluvě s kolegyněmi jsme se rozhodly, že budeme posílat práci na týden. Jelikož se potřebujeme sjednotit, je pro začátek dost práce.

Český jazyk
Zopakovali jsme stavbu slova, druhy vět.
Děti doma si tento týden dodělají pracovní sešit str 35 - 40.

Matematika
Opakujte sčítání a odčítání do 100, násobilku 2, 3. Procvičujte násobilku 4.
Matematika bude dodělaná do konce týdne do str 61.

Prvouka
Učebnice str 58 - 60
Pracovní sešit str 63 - 66

Angličtina
Opakujeme lekci 7
Pátek 22. 5.
Český jazyk
1. Učebnice str 101 cv 1
2. Učebnice str 101 cv 3 ústně.
3. Učebnice str 101 cv 2 písemně do sešitu.
4. Pracovní sešit str 34, cv 2.

Matematika
1. Učebnice str 56, cv1, 2, 3, 4
2. Kopie M 22. 5. dobrovolně - hraní se zápalkami.

Prvouka
1. Učebnice str 57
2. Pracovní sešit str 62

Čtení, psaní
Přečíst si kapitolu ze své knihy.
Čtvrtek 21. 5.
Český jazyk
1. Kopie ČJ1 21. 5.  - doplň cvičení 12.
2. Přečti si v učebnici na str 100 místní jména. Velké písmeno se píše na začátku jmen měst, obcí, řek a hor.
3. Doplň ústně cvičení 2 na str 100
4. Na kopii ČJ1 21. 5. přepiš na linky cvičení 10.

Matematika
1. Doplň stranu 55 v učebnici.
2. Vypočítej příklady - kopie M1 21. 5.

Čtení, psaní
Čítanka str 144 a 145. Přečíst básničky nahlas.

Anglický jazyk
1. Zopakuj si slovíčka oblečení - kopie AJ1 21. 5.
2. Pracovní sešit str 69, cv 1 - zakroužkuj podle poslechu - stopa 18.
3. Pracovní sešit str 69 cv 2 - vyber správně a přepiš na linky.

Úterý 19. 5.
Český jazyk
skype

Matematika
1. Doplnit učebnici str 54
2. Kopie M1 19. 5.
3. Dobrovolně kopie M2 19. 5. 

Čtení, psaní
Přečíst text z kopie ČT1 19. 5.  a doplnit kopii ČT 2 19. 5.

Z dnešní aj si děti mají napsat do slovníčku slovíčka a T-shirt, a jumper, a skirt, socks, shoes, trousers, mud. Následně pak přepíší do Spellingu.Pondělí 18. 5.
Český jazyk
1. Učebnice str 100 cv 5 - doplň počáteční písmena známých osobností.
2. Pracovní  sešit str 33, cv 2, 3, 4.
3. Kopie ČJ 18. 5.

Čtení, psaní
1. čítanka str 144
2. písanka str 32Pátek 15. 5.
Český jazyk
1. Učebnice str 99, cv 3 - doplnit a přepsat do sešitu.
2. Učebnice str 99 cv 4 - doplnit ústně.
3. Pracovní sešit str 33 cv 1.

Matematika
skype

Prvouka
1. Učebnice str 56 přečíst text i popis savců a ptáků.
2. Pracovní sešit str 60 a 61 doplnit.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 143 - přečíst nahlas.


Čtvrtek 14. 5.
Český jazyk
skype

Matematika
1. Doplnit str 52
2. Kopie M 14. 5.

Anglický jazyk
1. zopakuj si lekci 7 v pracovním sešitě na str 68
2. Vyplň sám test a pošli mi ho. Kopie AJ 14. 5.
3. Přečti a poslechni si Colina učebnice str 54

Čtení, psaní
Přečti si kapitolu ze své knihy.
Když už umíš psát adresu, vyber si jednoho svého kamaráda a napiš mu do sešitu češtiny dopis, co jsme dělali a jak se ti dnes líbilo u Kolářů na zahradě. 3 - 4 věty.
Kdo nebyl, napíše dopis, co dělal misto toho.  Stačí 3 - 4 věty.
Nezapomeň kamaráda oslovit na začátku a pozdravit na konci dopisu.Úterý 11. 5.
Jedno upozornění, označila jsem kopie na zítra 12. 5. špatným datem 11. 5. Vzhledem k tomu, že už to máte v mailech, nechám takto a věřím, že se s tím srovnáte. :-)


Český jazyk a čtení psaní
Přečti si příběh Kde se vzala strašidla a splň k němu všechny úkoly.  Kopie ČJ1 11. 5. a ČJ2 11. 5.
Přečti si z koipe ČJ3 11. 5. o dalším strašidle.
V úterý míváme výtvarku, tak když se ti bude chtít, nakresli a popiš si svoje strašidlo.

Matematika
1. Doplň si cvičení 1 - 4 na straně 51 v učebnici.
2. Vypočítej sloupečky kopie M1 11.5.
3. Dobrovolně kopie M2 11. 5.

Pondělí 10. 5.
Český jazyk
1. Kopie Čj1 10. 5.
2. Učebnice str 102 - zopakuj si, jak se píše adresa - jméno a příjmení, ulice a číslo, město a poštovní směrovací číslo.
3. Učebnice str 102, cv 2.
4. Učebnice str 102 cv 3a, b, c - napiš na kartičku, papír, nebo do sešitu.

Anglický jazyk
skype

Čtení, psaní
1. Čítanka str 141
2. Čítanka str 142Čtvrtek 7. 5.
Český jazyk
1. Pracovní sešit str 32.
2. Kopie ČJ1 7. 5.

Matematika
skype - prosím nachystat těstoviny, fazolky a pod ně utěrku, aby to tak nerachotilo.

Anglický jazyk
1. Zopakovat si he is, he has got, she is, she has got
2. Kopie AJ1 7. 5.
3. Přečíst a porozumět dopisu na str 53 v učebnici. Budeme s ním pracovat i další hodinu.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 118 a 119
2. Napsat mamince k svátku přání nebo dopis.


Středa 6. 5.
Český jazyk
1. Napsat s dětmi diktát - text

Je květen. Stromky jsou obalené květy. Babička sází na záhony hrášek a rajčata. O okurky a brambory se postará děda. Už se za nimi těším.

2. Kopie ČJ1 6. 5.
3. Kopie ČJ2 6. 5.

Matematika
1. Doplnit stranu 48 a 49.
2. Kopie M 6. 5.
3. Dobrovolně - kopie M2 6. 5. Pro velký úspěch opět sirky. :-)

Čtení, psaní
Přečíst večer mamce nebo taťkovi pohádku na dobrou noc.

Prvouka
Skype


Úterý 5. 5.
Český jazyk
skype

Matematika
Doplnit str 47 v matematice
Kopie M 5. 5. pokud nemáte tiskárnu, ústně prosím. Povinně 1 sloupeček. Pokud se někdo rozjede, může i druhý. Třetí sloupeček je dobrovolný pro šikulky a rychlíky.

Čtení, psaní
čítanka str 139 a 140. Odpověz si i na otázky pod básničkami.
Písanka str 31
Pondělí 4. 5.
Český jazyk
1. Zopakuj si, co to jsou citoslovce. (zvuky, které vydávají osoby, zvířata a věci)
2. Pracovní sešit str 31, cv 1,2 a vylušti rébus.
3. Pracovní sešit str 31, cv 3 - kdo nerad vybarvuje, stačí podtrhnout příslušnou barvou.
4. Učebnice str 98, cv 8 - do sešitu

Anglický jazyk
skype

Čtení, psaní
1. Čítanka str 137 - přečíst nahlas a odpovědět na otázky pod textem.
2. Písanka str 30.


Čtvrtek 30. 4.
Opět bych spojila čj se čtením. Bohužel je vše na kopiích. Pokud nemáte tiskárnu doma, nespěchá to. Děti to mohou udělat kdykoli. Práce je zadaná u jednotlivých cvičení.
Kopie ČJ1, 2, 3 a 4.

Matematika
Doplnit stranu 46.

Anglický jazyk
1. Popsat 5 osob na straně 51 v učebnici - 3 věty  - 1.kluk, holka,  2. malý, velky, tlustý, hubený, 3. barva a délka vlasů. Pomůže bublina u Polly nahoře na straně 51.
2. Pracovní sešit str 63, doplnit věty.
3. Kopie AJ1 - cv 3 - nakresli, cv 4 - popsat osoby jako v bodě 1

Středa 29. 4.
Český jazyk
1. Napiš s mamkou nebo taťkou diktát. Učebnice str 98, cv7a - stačí 5 vět.
2. Učebnice str 97 cv 3 - ústně
3. Učebnice str 97 cv 4 - podle zadání mi nakresli obrázek a pošli.
4. Kopie ČJ 29. 4.

Matematika
skype
poprosím, ať si děti nachystají fazolky nebo těstoviny

Prvouka
1. Učebnice str 53
2. Pracovní sešit str 57

Čtení, Psaní
Přečti si kopii ČT1 29. 4.
Odpověz na otázky - kopie ČT2 29. 4.Úterý 28. 4.
Český jazyk
Skype

Matematika
1. Učebnice str 43, cv 6.
2. Učebnice str 42, cv 1,2,3 - jde jen o rozdělení s nakreslením. Nechci, aby děti počítaly výsledek.
3. Učebnice str 1, 2, 3 a 4 - stejný princip, jen nakreslit a nepočítat. Místo pomerančů , sešitů, žáků mohou děti kreslit jen čárky nebo kolečka.
4. Dobrovolně - kopie M 28. 4.

Čtení, psaní
1. Přečti si básničku na str 136 v čítance.
2. odpověz si na otázky pod básničkou str 136.
3. Pokud se ti bude chtít, zkus si vymyslet svou vlastní sloku o tom, co v některý den děláš.
4. Přečti si kapitolu ve vlastní knize, kterou čteš.

Pondělí 27. 4.
Český jazyk
1. Vyjmenuj si všechny slovní druhy.
2. Vyjmenuj si 5 spojek. Pokud jsi zapomněl, podívej se do učebnice str 95.
3. Učebnice str 95, cv 4. Zkus v textu najít 4 spojky. Je jich tam 6.
4. Učebnice str 97 cv 1 - ústně.
5. Učebnice str 97, cv2 - napiš věty do sešitu Zkus poznat ve větách slovní druhy - podst. jm., slovesa, předložky. Napiš nad slova číslo domečku, ve kterém bydlí. Podst. jm. -1, slovesa - 5, předložky - 7.

Anglický jazyk
skype

Čtení psaní
1. Čítanka str 133 - přečti si text o strýci Rudovi. Zkus odpovědět na hádanky.
2. Čítanka str 134 - - přečti si text, proč se střídá den a noc - odpověz si na otázky pod textem.
3. Písanka str 28.Pátek 24. 4.
Český jazyk
Na skypu vysvetlím spojky, uděláme učebnici str 95.
samostatná práce
1. pracovní sešit str 27, cv 1, 2.
2. kopie ČJ 24. 4.


Matematika
1. Na skypu uděláme větší část str 41. Zbytek prosím dodělat.
2. Příklady na procvičení kopie M 24. 4.


Prvouka
1. Pracovní sešit str 55 - doplnit.
2. Udělat s souhrnné opakování na straně 56 v prac. sešitě. Nechte děti pracovat samostatně. Práci prosím pošlete.

Čtení, psaní
Kopie Čt 24. 4. - zkus doplnit slova do básničky. Pokud by to bylo těžké, básničku si nejprve přečti v čítance na str 132 a 133, pak zavři čítanku a zkus doplnit znovu.
Pokud nemáte možnost tisku, básničku si děti jen přečtou, vyjmenují všechny měsíce v roce.

Z dnešní angličtiny si děti napíší do slovníčku slova
tall - vysoký, short - malý, nízký, fat - tlustý, thin - hubený, old - starý, young - mladý, he´s - on je, she´s - ona je. Následně přepíší do spellingu.

Od pondělí budu měnit skupinky na skypu, aby se děti viděly i  s někým jiným. Info, kdy začínají, napíšu všem do mailu.Čtvrtek 23. 4.
Český jazyk
Na dnešek bych spojila čtení psaní s českým jazykem. Práce je na kopii, pokud nemáte možnost tisku, poprosila bych vás, aby si to děti přečetly na monitoru a doplnily vše ústně. Nebo jim můžete zadat práci dle vlastní úvahy.
1. Kopie ČJ1 a ČJ 2 23. 4. přečíst text Bob a Bobek.
2. V textu mi podtrhni červenou 10 podstatných jmen.
3. V textu podtrhni jakýchkoli 10 sloves modrou.
4. Pokud by se ti podařilo najít aspoň 3 předložky, podtrhni je zeleně.
5. Doplň cvičení na kopii ČJ 2 23. 4.
6. Zopakuj si druhy zeleniny a roztřiď ji do košíků - kopie ČJ2 23. 4.
7. Na kopii ČJ3 23. 4. zeleninu seřaď podle abecedy a přepiš na řádek pod.
8. Podívej se na pohádku, viz odkaz.

https://www.youtube.com/watch?v=CSCv1DOStCA

Matematika
1. dobrovolně kopie M1 23. 4.
2. Učebnice str 40 celá.
3. Kopie M2 23. 4. - procvičení násobků 1 a 2. Buď vytisknete, nebo jim můžete jen říkat příklady.

Anglický jazyk
na skypuStředa 22. 4.
Český jazyk
1. Pracovní sešit str 26, cv 2,3
2. Učebnice str 97, cv 1 napiš věty do sešitu a podstatná jména podtrhni červeně a slovesa modře.
3. Kopie ČJ 22. 4.

Matematika
1. Dobrovolně kopie m 22. 4.
2. Učebnice str 39 - celá strana

Prvouka
na skypu

Čtení psaní
Čítanka str 130 a 131
Vymysli a napiš mi aspoň 8 dopravních prostředků. Kdo napíše 10 a víc, je nejlepší. :-)
Úterý 21. 4.
Český jazyk
1. Poprosím a nadiktování diktátu. Nadiktujte dětem 4 věty z učebnice čj str 83, cv 9.
2. Děti se naučí vyjmenovat všech 10 slovních druhů.
3. Pracovní sešit str 26 cv 1.
4. kopie ČJ 1 21. 4.
5. Kopie Čj 2 21. 4.


Matematika
proběhne na skypu, ale děti si vypočítají cvičení 1 str 33 samostatně.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 128 a 129.
2. Písanka str 27.

Pondělí 20. 4.
Český jazyk
Proběhne na skypu.

Anglický jazyk
1. Kopie AJ1 20.4. doplnit osoby.
2. Kopie Aj2 20. 4. Podtrhnout slova k Polly červeně, k Jackovi modře.
3. Kopie AJ3 20. 4. - Napsat podle vzoru, jaké mají vlasy.


Čtení, psaní
1. Čítanka str 124 - přečíst nahlas.
2. Čítanka str 127 - přečíst nahlas.
3. Poslechnout si k písničce auta písničku a zazpívat si ji. Viz odkaz.

https://www.youtube.com/watch?v=USyHOAsvOUw

4. Napsat do sešitu ČJ aspoň 10 značek aut.

Pátek 17. 4.
Český jazyk
1. Kopie ČJ 1 17. 4. - doplň písmena a podtrhni slovesa a podstatná jména.
2. Pracovní sešit str 25, cv 1,2.
3. Dobrovolně kopie ČJ 2 17. 4.


Matematika
1, Učebnice str 37, stále trénovat zápis a pochopení principu násobení. Pracujte s fazolkami.
2. Kopie M 17. 4. - vyberte si jeden sloupeček a vypočítejte.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 125 - 126 - přečíst si nahlas.
2. Písanka str 25 bez diktátu slov.

Angličtina
proběhne na skypu.
Z dnešní hodiny si děti zapíší do slovníčku slovíčka he, she, he´s got, she´s got, long, short. Následně pak přepíší do spellingu.
Čtvrtek 16.4.
Český jazyk
1. Učebnice str 93, cv 6 a 7 ústně.
2. Pracovní sešit str 24, cv 2 - vybarvi dle zadání.
3. Pracovní sešit str 24, cv 3 - vymysli slovesa a pak podtrhni ve větách podstatná jména a slovesa dle zadání 3b.
4. Dobrovolně - soutěž vedle cv 3 v pracovním sešitě str 24.
5. Dobrovolně - kopie ČJ 16. 4. - procvičení podst. jmen a sloves.

Matematika
Proběhne na skypu. Poprosím, ať mají děti nachystané 20 kusů třeba fazolek, těstovin, (malé stejné předměty k manipulaci)

Prvouka - místo aj, v pátek už nebude
Pracovní sešit str 53 doplnit.
Kopie Prv1 16. 4. a Prv2 16. 4. - doplnit.

Čtení, psaní
Děti si přečtou kapitolu ze své knihy. Nechám na vašem zvážení.

Angličtina
Potřebuji, aby si děti na páteční hodinu AJ poslechly a přečetly text v učebnici na straně 49. Stopa 5 na třetím CD.Středa 15. 4.
Český jazyk
1. Zopakuj si, co to jsou slovesa (slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají. Ptáme se na ně "co dělá").
2. Učebnice str 93, cv 2 - vyber správné sloveso - ústně.
3. Učebnice str 93, cv4 - ústně
4. Učebnice str 93, cv 5 - napiš do sešitu a podtrhni barevnou pastelkou slovesa.
5. Pracovní sešit str 24, cv 1.

Matematika
1. Učebnice str 33, cv 3, 4 a 5.
2. Učebnice str 34 druhé sudoku.
3. Na straně 34 se sám pomocí smajlíků ohodnoť, jak jsi zvládl učivo.
4. Dobrovolně - kopie M 15. 4. Klidně si vezměte na pomoc kostku, ale musíte si správně podle sítě označit počty teček. Nebo si z kopie M 15. 4. krychle vytiskněte síť, vyznačte počet teček a krychli slepte izolepou. Pak to krásně uvidíte.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 122 a 123 -přečíst nahlas básničky.
2. Pustit si písničku Metro pro krtky viz odkaz. Zazpívat si.

https://www.youtube.com/watch?v=Eh5d8-dCRwg

3. Písanka str 26 - přepsat básničku o krtkovi. Oddělit zeleninu a napsat správně.

Úterý 14. 4.
Český jazyk
1.Zítra bych s dětmi chtěla udělat stranu 23 v pracovním sešitě. Kdybychom náhodou nestihli všechno, dodělají si ji samostatně.
2. Učebnice str 92cv 6 - přepiš do sešitu a podtrhni názvy osob modře, zvířata žlutě a věci červeně.

Matematika
1. Učebnice str 33, cv 1
2. Kopie M1 14.4. a M2 14. 4. - dobrovolně
3. Učebnice str 33, cv 2
4. Učebnice str 34 cv 1 udělat jen jednu tabulku se sudoku.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 120 - 121 - přečíst nahlas
2. Písanka str 24 - doplnit písmena do básničky, přepsat. Vyluštit rébusy.Středa 8. 4.
Český jazyk
1. Pracovní sešit str 20, cv 1 - doplň. Zkus najít a podtrhnout aspoň 5 podstatných jmen.
2. Pracovní sešit str 20, cv 2
3. Nauč se zpaměti zbývajících 5 slovních druhů - prac sešit str 20 cv 3 - dobarvi druhý strom.
4. Pracovní sešit str 21, cv 2

Matematika
Budeme mít přes skype.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 115 přečíst nahlas.
2. Písanka str 23 přepsat říkanku a složit slovo z písmen ve vajíčku.

Prvouka
1. Učebnice str 45 - přečíst.
2. Pracovní sešit str 48 - doplnit.

Ve čtvrtek jsou oficiálně prázdniny, ale ráda bych s dětmi měla výuku. Potřebují češtinu a matematiku. Jiné úkoly na čtvrtek dávat nebudu.  Pokud měl někdo plány vyjet za rodiči, nic se neděje, že nebude na skypu. Zavolám a uvidím, kdo se připojí. Pokud byste však byli vehementně proti a bylo vás více, napište mi a výuka nebude.
V pátek a v pondělí je státní svátek. Zachováme.

Úterý 7. 4.
Český jazyk
 Budeme mít přes skype.

Matematika
1. Učebnice str 30 cv 1 vypočítat do učebnice.
2. Učebnice str 30 cv 2 vybrat si příklady buď s modrou nebo se zelenou rybkou a napsat je a vypočítat do sešitu M.  U žluté rybky je schované slovo. Najdi ho.
3. Učebnice str 30 cv 3. Nejprve vypočítej trojúhelník a pak vytvoř ke každému trojúhelníku 2 příklady na + a dva na -.
4. Učebnice str 30 cv 4.
5. Učebnice str 30cv 5 - když budeš porovnávat, zapřemýšlej nejprve, zdali je nutné příklady opravdu počítat.
6. Učebnice str 30, cv 6 - dobrovolně.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 114 - přečíst nejprve potichu pro sebe, potom nahlas.
2. Písanka str 22 - přepsat básničku, složit slovo z písmenek ve vajíčku.

Pondělí 6. 4.
Český jazyk
1. Učebnice str 87, přečti příběh o Robinsonovi. Robinson byl kupec, který ztroskotal  a musel se naučit přežít na opuštěném ostrově.
2. Odpověz na otázky pod textem.
3. Zkus si vymyslet, jak by vypadal ostrov, na kterém bys chtěl ztroskotat. Dej mu jméno, vymysli, co bys na něm chtěl- máš možnost vzít si s sebou jen 5 věcí.
4. Můžeš ostrov nakreslit.
5. Jako v pátek, procvič si na online cvičení 1 cvičení na ú,ů, jedno cvičení na párové souhlásky a jedno cvičení na tvrdé a měkké slabiky.

Anglický jazyk
Budeme mít na skype.
Děti si samostaně napíší do Vocabulary slovíčka ze strany 48 v učebnici -a man,a woman,a boy, a girl,a  baby,a dog. Následně si je přepíší do Spellingu.

Čtení, psaní
Čítanka str 112 - 113 - přečíst nahlas
Písanka - str 21 - bez diktátu slov.
Pátek 3. 4.
Nebude probíhat skype výuka.
V pondělí prosím všechny o machystání angličtiny na skype.

Český jazyk
1. učebnice str 111, slabiky bě, pě, vě, mě cvičení a dole - přepsat do sešitu /Dvanáct měsíců, pěnkava,....../
2. Na webu si děti najdou online cvičení  a procvičí si. Viz odkazy

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Matematika
1. Učebnice str 76, cv 1, 2
2. Učebnice str 76, cv 3 - nezapomeň, když rýsuješ úsečku, musíš mít napřed přímou čáru a na ní úsečku vyznačíš.

Čtení, psaní
1. Písanka str 20
2. čítanka str 111 - přečíst básničku nahlas.
3. Čítanka str 116 - 117 - přečíst básničky nahlasČtvrtek 2. 4.
Český jazyk
1. Učebnice str 89, cv 6 - doplnit ústně písmena, co chybí a napsat do sešitu.
2. Učebnice str 89, cv 7, 10, 11 - ústně.
3. Pracovní sešit str 18, cv 3 a 4.
4. Kopie 2. 4. ČJ - opravit v textu chyby. Pro pomoc, v každém řádku jsou 2 chyby.

Matematika
1. Kopie 2. 4. M1 - prac. list na dopolední  a odpolední časy
2. Učebnice str 29 dokončit stranu.
2. Dobrovolně - kopie 2. 4. M2

Anglický jazyk
1. Kdo nemá, dokončí si stranu 58 v pracovním sešitě.
2. Děti si napíší slíbený testík. Nechte je prosím pracovat samostatně a pak mi testík vyfoťte a pošlete. Kopie 2. 4. AJ
3. V učebnici str 46 začíná nový komks. Poslechnout stopa 43


Čtení psaní si necháme na pátek, jelikož zítra máme prvouku.Středa 1. 4,
Český jazyk
1. Napsat diktát - učebnice str 89, cv 9a
2. Učebnice str 88 cv 3 - doplnit ústně.
3. Učebnice str 88, cv 4,5 - ústně.
4. Pracovní sešit str 18, cv 1 -doplnit.

Matematika
jelikož jste všichni na skypu - uděláme s dětmi vše, co bude třeba.

Prvouka
Pracovní sešit str 49,50 - doplnit chybějící slova. Jelikož ješte násobilku děti neumí, zkusí přiřadit a nalepit obrázky systémem puzzle. Pokud by chtěl někdo počítat, může.

Čtení psaní
1. Dopsat písanku str 19.
2. Opět mám pro děti kopii (1.4. ČT) i s doplňováním i, y - nejprve doplní, pak si přečtou nahlas ještě jednou. Je to o aprílu a je to na vašich možnostech tisku. Určitě mohou doplňovat a číst jen z obrazovky. Pokud nechcete s dětmi dělat, platí opět přečíst kapitolu ze své knihy.


Úterý 31 .3.
Český jazyk
1. Učebnice str 88 cv 1 - doplnit si slabiky ústně.
2. Učebnice str 88 cv 2 - doplnit ústně - zdůvodnit si psaní ě
3. Učebnice str 89 cv 8 - text je okopírovaný na kopii 31.3. ČJ - můžete vytisknout. Děti si poslechnou písničku viz odkaz a během písničky podtrhnou slova s ě.

https://www.youtube.com/watch?v=joFiIriklos

4. Učebnice str 88 cv 3 - napsat do sešitu
5. Pracovní sešit str 18 cv2 - vyluštit tajenku.


Matematika
1. Učebnice str 26, cv 1 doplnit tabulky
2. Učebnice str 27 doplnit
3. dobrovolně - kopie 31. 3. M

Čtení, psaní
 Mám pro děti nachystanou práci z kopie. Pokud nemáte možnost tisku, ať si opět přečtou nahlas kapitolu ze své knížky. Nic se neděje.
Pro ty, kteří budou pracovat z kopie
1. Přečíst si text o léčení čurbesajdy. - Kopie 31. 3. ČT1
2. Doplnit hezky jak v písance cvičení z kopie 31. 3. ČT2
3. Zkus vymyslet názvy jiných nemocí, které můžeš mít.


Pondělí 30. 3.
Český jazyk
1. Učebnice str 86 cv 8 - snad uděláme spolu na skypu.
2. Pracovní sešit str 17, cv 1 - doplnit
3. Pracovní sešit str 17 cv 2 - chtěla bych udělat s dětmi přes skype, doptat se jich různě, potom si samy dopíší.
4. Pracovní sešit str 17, cv 3
5. Na skypu zopakujeme párové souhlásky, budu pracovat se cvičením, které ja na kopii 30. 3. ČJ - nemusíte tisknout, kdo bude se mnou. Kdo by dobrovolně chtěl si dodělat sám, může.

Anglický jazyk
1. Zopakovat slovíčka - pokoje, nábytek, předložky in, on under.
2. Učebnice str 45, přečíst dopis, přeložit, kdo potřebuje. V úterý se budu na dopis ptát.
3. Pracovní sešit str 56, doplnit dopis Polly a pak napsat o sobě.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 111, přečíst nahlas básničku, udělat ústně úkoly pod.
2. Přečíst si kapitolu z vlastní knihy.
3. Písanka str 19 - půl strany. Tužku se zvířaty nechat.

Pátek 27. 3.
Český jazyk
1. Učebnice str 86, cv 5 - přečti věty, doplň slova - nepiš do sešitu.
2. Učebnice str 86, cv 7 - doplň slova nejprve ústně a pak vyber jen ta slova, která jsi doplňoval a přepiš je do sešitu.  / př. věřím, naběračkou, paměť,...../
3. Pracovní sešit str 16, doplň cv 1 a cv 2.


Matematika
1. Učebnice str 74 - měření délky. Podle pravítka změř několik věcí kolem sebe. Nezapomeň, že začínáme měřit vždy od nuly.
2. Učebnice str 74 a 75 - natrénuj měření délky.

Čtení, psaní
Večer přečti mamince za odměnu jakoukoli pohádku nebo příběh, který si vybere. .-)
Písanka str 18 celá.

Prvouka
Velikonoce si necháme až aktuálně - přeskoříme je.
1. Učebnice str 46 - přečíst, prohlédnout si obrázek a přiřadit pojmy z boku str 47
2. Dobrovolně si na googlu všechny rostliny a zvířata vyhledat v obrázcích.
3. Poslechni si písničku o jaru. Viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=CzMqraKMO1I

4. Kopie 27. 3. Prv - zazpívej si písničku se slovy, zkus spojit slava s obrázky a odpovědět na otázky - ústně.

Čtvrek 26. 3.

Český jazyk
1. Seznámení se se slabikami bě, pě, vě, mě - když jsou v základu slova, píšeme tam ě. Hláskovou stavbu vynecháme, udělám ji s dětmi až ve škole.
2. Vymysli slovo příbuzné ke slovům z učebnice str 85, cv 2 - ústně. Nezapomeň, že slovo příbuzné má stejný kořen slova a podobný význam.
3. Učebnice str 85, cv3 - ústně.
4. Učebnice str 85, cv 4 - ústně.
5. Pracovní sešit str 16, cv 4 - nejprve doplň chybějící slabiky, pak můžeš i nemusíš vybarvit.

Matematika
1. Učebnice str 25 cv 4a,b, 5, 6.
2. Učebnice str 25 cv 7
3. Učebnice str 26, cv 2, 3, 4 - vzpomeň si, jak jsme si ukazovali délku měsíců na kloubech prstů. Můžeš si to ověřit v kalendáři.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 110 - přečíst nahlas.
2. Dobrovolně kopie 26.3. ČT1

Anglický jazyk
1. Pracovní sešit str 53, cv 3
2. Pracovní sešit str 54 cv 1 - nakresli věci a pak popiš ústně kde jsou - procvičení in, on, under.
3. Pracovní sešit str 54 cv 2 - z předchozího cvičení si napíší, kde věci jsou. Budou psátjen do kolonky me. Pokud byste měli čas si s nimi pohrát, můžete si před začátkem práce stranu zkopírovat a dokreslit si zadané věci. Pak porovnáváte.Středa 25. 3.

Český jazyk
1. Procvičit tvrdé a měkké slabiky - učebnice str 109, cv d - nejprve ústně, potom přepsat 3 řádky do sešitu.
2. Učebnice str 84, cv 1 - přečti si vzkaz. Tento vzkaz je v pořádku. Je tam místo, kam šel, čas, kdy se vrátí a od koho vzkaz je.
3. Kopie 25.3. ČJ1

Matematika
1. Učebnice str 24, cv1, učebnice str 25, cv 1 - nezapomeň na to, co má slovní úloha /zápis, znázornění, výpočet, odpověď/
2. Učebnice str 24, cv2
3. Dobrovolně kopie 25. 3. M1
4. Učebnice str 25, cv2 - vyberte si jednu květinu a tvořte příklady. Výsledek zapište k okvětním lístkům.

Čtení, psaní
1. Písanka str 17, bez diktátu slov.
2.Kopie 25.3. Čt 1 a udělají k ní prac. list 25. 3. Čt 2 - všechno úplně samostatně. Nebo si přečtou kapitolu ze své knížky.


Prvouka
1. Pracovní sešit str 47 - doplnit.
2. Dobrovolně kopie 25.3. Prv 
Úterý 24. 3.
Český jazyk
1. Křížovka v pracovním sešitě - str 15, cv5
2. Dobrovolně - kopie 24.3. ČJ1 - soutěž pro ty, kteří ji chtějí udělat - vymysli co nejvíce slov, napiš na papír a vyfoť. Pošli jen mně na whatsapp, aby to ostatní neviděli.
3. Učebnice str 83, cv 11 vytvoř ústně slova.
4. Učebnice str 111, cv a - slabiky dě, tě, ně - přepiš do sešitu.

Matematika
1. Dobrovolně  - kopie 24.3. M1
2. Učebnice str 23, cv 3,4. cvičení 5, 6 - dobrovolně.
3. Učebnice str 23 cv 7
4. Učebnice str 23, cv 2 - jedna skupina balónků ústně, děti si tvoří, druhou si vyberou jakou chtějí, vytvoří příklady a vypočítají do malého sešitu matematiky.
5. Učebnice str 24, cv 3, popř 4.
6. Dobrovolně pro procvičení sloupeček z kopie 24.3 M2 - opět můžete nafotit a poslat mi na whatsap.

Čtení, psaní
1. Včera měly děti číst Káťu a Škubánka. Dnes jsem si pro ně nachystala pracovní list. Nechte je prosím dělat úplně samostatně. Do čítanky se dívat samozřejmě mohou. - kopie 24.3. Čt1 - vyfotit a poslat.
2. Čítanka str 109 - dvě možnosti práce. Buď si děti jen přečtou, nebo budou nejprve pracovat s kopií 24. 3. Čt 2 - sloky jsou zpřeházené, zkusí je dát do správného pořadí a až pak si v čítance ověří správnost.

 

Pondělí 23. 3.

Český jazyk
1. Kopie 23. 3. ČJ1 - v textu jsou chyby, zkus je najít a opravit. Pro samostanou kontrolu jsem dětem zadala i již opravený text. Nepotřebují vás. .-) Jen jim to prosím přehněte, aby ten opravený neviděly.
2. Pracovní sešit str 15, cvičení 1, 2, 3 a 4. Cvičení 5 je dobrovolné.
3. Učebnice str 83 - ústně cvičení 6, 7.
4. Učebnice str 83 cvičení 8 - do sešitu.
5. Dobrovolně cvičení 9, str 83 v učebnici.
6. Dobrovolně kopie 23.3. ČJ2 - vyluštit tajenku cv 4a.


Anglický jazyk
1. Zopakovat pokoje - kopie 23. 3. AJ1.
2. Pracovní sešit str str 52, cv 1  . poslech - stopa 39.
3. Pracovní sešit str 52, cv2.
4. Učebnice str 43 - zopakovat předložky - poslech stopa 40, Děti řeknou, kde jsou schované věci v rámečku. Můžete si s nimi pak zahrát Kimovu hru, zavřít učebnici a ptát se- Where is the doll? Za každou zapamatovanou informaci bod.


Čtení, psaní
1. Písanka str 16 - celá
2. Čítanka str 107,108 - přečíst Káťu a Škubánka.
Můžete i pustit. viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=pZwHzyia0qg&list=PLPsCuZekGRHFxtH9vO5Zjl0XXPHMdQ1zNPátek 20. 3.

Český jazyk
1. Zopakovat, ve kterých slabikách se píše ě.
2. Vymyslet aspoň 5 slov s dě, 5 slov s tě, 5 slov s ně.
3. Učebnice str 82, cv 4 - složit slova nejprve ústně, potom si děti vyberou dvě květiny a slova z nich napíší do sešitu ČJ. /10 slov celkem/
4. pracovní sešit str 14, cv 3 a 4.
5. Doplň správně háčky nad e v kopii 20. 3. ČJ1

Matematika
1. Zopakovat pojem bod, úsečka.
2. Zopakovat postup při rýsování úsečky - nejprve přímá čára a na ní pak vyznačit 2 krajní body.
3. Kopie 20. 3. M1
4. Učebnice str 73 - seznámit děti s našimi jednotkami cm, dm, m. Zatím si nemusí pamatovat, kolik je čeho kde.
5. Ukázat na pravítku 1 cm. zkusí změřit předměty ve svém okolí pomocí pravítka. Mohou říkat skoro 3cm, skoro 9 cm. Ti šikovnější a ti, kteří chtějí již zvládnou milimetry.
6. Učebnice str 74 - podle zadání.
7. Dobrovolně - kopie 20. 3. M2

Prvouka
1. Učebnice str 44 - přečíst si.
2. Pracovní sešit str 46 - doplnit.
3. Kdo má zahradu, tak jít ven a pozorovat první známky jara.

Čtení, psaní
1. Čítanka str 105 - přečíst.
2. Děti mají na výběr. Buď si přečtou celou pohádku z kopie 20.3. čtení 1 , je tam Matoušek a Anička. .-), nebo si pohádku poslechnou  viz odkaz,

https://www.youtube.com/watch?v=dFx4tEDssp8

nebo se na ni podívají. viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY

Kdyby byl někdo tak akční a chtěl všechny 3 možnosti, může pak popsat rozdíly v jednotlivých verzích.


Čtvrtek 19. 3.

Český jazyk
1. Kopie 19. 3. ČJ1 - nejprve ústně doplnit a poté si děti vyberou 4 věty a přepíší do sešitu.
2. Učebnice str 82 cv 1 - dle zadání.
3. Uvědomit si /již mnozí znají/ pravidlo, že dě, tě, ně se píše ě.
4. Učebnice str 82 cv 2 a 3 - ústně.
5. Pracovní sešit str 14 cv 1 a 2 doplnit.

Matematika
1. Učebnice str 20 cv 3, 4, 5.
2. Učebnice str 22 celá - odečítání přes desítky s rozkladem. Děti by to měly zvládat, šlo jim to pěkně, když jsem to zkoušela ve škole.
3. Učebnice str 23 cv 1
4. Dobrovolně - kopie 19. 3. M1 - nasimulujte jim to se zápalkami, aby si mohly pohrát.

Čtení, psaní
1. Písanka str 15 - celá.
2. Čítanka str 104 - přečíst, pustit originál Suchého a Šlitra viz odkaz.

https://www.youtube.com/watch?v=YUA5rrKjdmI

Můžete si s dětmi popovídat o Suchém a Šlitrovi - možná, že znají i jiné písničky z rádia - Pramínek vlasů, Malé kotě, Včera neděle byla, Potkal potkan potkana, .... - můžete pustit na youtube.
3.  Pustit písničku Co jsem měl dnes k obědu.  viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=SKvwAHPit1A

Zkusí si zapamatovat co nejvíce jídel, která v písničce zazněla. Kdo dá pět, má jedničku. .-)

4. Čítanka str 106, přečíst obě básničky. Nejprve potichu a pak nahlas.

Anglický jazyk

1. Pracovní sešit str 51, doplnit rozhovor.
2. Učebnice str 42, zeptat se, jestli děti umí vyjmenovat nějaké pokoje stylem - Where´s Flossy?
3. Pustit písničku CD2 - poslech č 38. Děti si ukazují, kde je Flossy. /připomínám, poslechy jsou na webu p. uč. Martinkové martinkova.bakalka.cz/
4. Zapsat do slovníčku slovíčka - Kitchen, bathroom, sitting room, bedroom, hall. Posléze přepsat do spellingu.
5. Můžete si s nimi zahrát hru - Where are you? Děti pantomimicky předvádějí, ve kterém jsou pokoji a co tam dělají, vy hádáte. Pak naopak, aby si slovíčka zafixovaly.

Středa 18. 3.

Český jazyk
1. Konečně je to tady. Můžete diktovat diktát. .-) V učebnici na straně 80, část a. Klidně pište do diktátových sešitů. Diktovat pomalu, Každou větu přečíst 3x. Nemělo by vám to zabrat déle než 10 - 12 minut. 3 minuty pak dejte dětem na samostatnou kontrolu. Vždy říkám, čti poprvé - kontroluj háčky a čárky, podruhé začátky a konce vět, potřetí třeba souhlásky uprostřed a na konci. Měly by se zaměřit při kontrole na jednu gramatickou věc, je to pro ně snazší.
2. Pracovní sešit str 13, podle zadání v jednotlivých cvičeních.
3. Hledat slova příbuzná ke slovům les, voda, kniha, zub, hračka a dřevo.

Matematika
1. Úkoly z kopie 18. 3. M1
2. učebnice str 20, cv 1, 2 a 10.
3. str 21 cv 1, 2 a 3 - jen porovnávají.
4. str 21 cv 5 - stačí jen výsledek.
5. str 21 cv 7 - dvě možnosti - lehčí děti samy vypočítají, těžší - vypočítáte vy s pěti chybami - děti je musí najít a opravit.
6. str 21 cv 4 - dobrovolné
7. Dobrovolně kopie 18. 3. M2

Prvouka
Moc jsem zatím nepřišla na to, jak vás zapojit do prvouky co nejméně. Je třeba vaší pomoci.
1. Učebnice str 43 - děti si přečtou. Zkusí si samy najít na internetu tento odkaz na  Národní parky ČR. Podívají se, můžete s nimi a probrat s nimi.

https://slideplayer.cz/slide/3448441/

2. Chráněná krajinná oblast - v okolí Moravský kras, CHKO Pálava, mohou si na googlu najít obrázky.
3. Proč tyto oblasti existují, jak se v nich máme chovat. - Nechte děti samy zapřemýšlet a najdou aspoň 2 důvody proč existují (ochrana rostlin, živočichů) a aspoň 5 doporučení, jak se v nich chovat.
4. Co je zoologická zahrada a co je botanická zahrada.
5. Pracovní sešit str 44 - cv 1, 2. Cvičení 3 dobrovolné.

Úterý 17. 3.
Český jazyk
1. Na rozcvičení učebnice str 80, cvičení 9. 9a ústně, 9b napíší děti do sešitu ČJ. /jedno jestli Čj1, nebo Čj2/
2. Učebnice str 80, cv 10. Budou potřebovat vaši pomoc. Doplní a vysvětlí rčení.
3. Přečíst bajku na str 81, povykládat o čem byla. Jaká byla zvířata lev a myš, co víc o nich víš.
4. Ve cv 2 str 81 děti doplní chybějící slova z textu. Zdůvodní psaní hlásek uprostřed a na konci těchto slov.
   Zároveň se zamyslí, jestli najdou synonymum ke slovům - těžký, řev, provaz, tlapa.
5. Ve cvičení 4 odpoví na otázky. O bajkách jsme si již povídali, někteří si budou pamatovat Ezopa i La Fontaina. .-)
6. Pro rychlé nadšence - mohou zkusit vymyslet jiný konec bajky.

Matematika
1. Kopie na rozcvičení - 17.3. M1 Děláme s dětmi všechny 3 úrovně. Musí si přečíst, o čem to je a pak splnit úkoly. Když zvládnou úroveň šikulky, super. Někdo zkusí i Chytrolína.
2. učebnice str 19 cv 1 - vypočítat.
3. učebnice str 19, cv 2 - ústně tvoří příklady, mohou vymýšlet i slovní úlohy.
4. učebnice str19, cv 3 a 4 - vypočítat, stačí napsat výsledek.
5. učebnice str 19, cv 6 a 7 vypočítat.
6. Dobrovolně navíc kopie - 17. 3. M2

Čtení, psaní
Pokračujeme v bajkách.
Děti si samy přečtou bajky z kopie, zkusí vysvětlit ponaučení dole. Povinně každý 2 bajky, dobrovolně další dvě. Mohou si vybrat které chtějí.
Již jsme si četli Lišku a čápa, Lišku a vránu se sýrem a Zajíce a želvu, tak jim rozšíříme obzory. .-)
Bajky jsou kopie 17.3. ČT 1, 2, 3 a 4
Pondělí 16. 3.
Jakoukoli práci, kterou budu scanovat do mailu, označím datem a předmětem, snad se v tom půjde vyznat.
Dodržujte prosím rozpis na každý den. Poprosím vás i odezvu, zda je práce málo nebo moc. Doladíme.
Můj návrh - rychlíkům bych vždy označila a zadala práci navíc z Koumáků, nebo z jiných materiálů. Dejte prosím zpětnou vazbu na tento návrh.

Český jazyk
1. Zopakovat si psaní ú,ů,u ve slovech. Děti si řeknou pravidla, kde se které píše.
2.Zkusí vymyslet slova do tajenky viz kopie v mailu 16.3. ČJ1, Pak doplní ú, ů, u v kopii 16.3. ČJ2
3. učebnice str 80, cvičení 7 - doplnit slova podle významu z nabídky a zdůvodnit psaní souhlásek. Vybrat si jakékoli 2 věty z tohoto cvičení a přepsat do sešitu ČJ 2.


Anglický jazyk
1.Procvičit a zopakovat slovíčka ze strany 40 v učebnici, zopakovat předložky in, on under. Kopie 16. 3. AJ1
2. Kopije 16. 3. Aj2 - dva rozdílné obrázky, můžete rozstříhnout a ptát se dětí Where´s a .....? Nebo děti popíší rozdíly.
3. Kopie 16.3. Aj3 - Napíší, kde jsou věci. Stačí The car is on, under the table.


Čtení, psaní
1. Čítanka str 102 - básničky přečíst nahlas, pak i potichu.
2. Přečíst str 103 - nahlas.
3. Přečíst si otázky pod textem str 103 - odpovědět na ně.
4. Písanka str 14 - celá

a.cz
Comments